Ηθικά πρότυπα και ιδεολογία των στελεχών δημοσιών σχέσεων στην Ελλάδα

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2013 (EL)
Ηθικά πρότυπα και ιδεολογία των στελεχών δημοσιών σχέσεων στην Ελλάδα

Ηλιού, Βασιλική

Στo πρώτο κεφάλαιο της εργασίας γίνεται αναφορά στις βασικές έννοιες που θα αναλυθούν στη συγκεκριμένη εργασία δηλαδή των δημοσίων σχέσεων, των ηθικών προτύπων και της ηθικής ιδεολογίας. Επιπλέον δίνονται οι ορισμοί για τις παραπάνω έννοιες και θα αναφερθούν βασικά θέματα που θα αναλυθούν στο κύριο μέρος της εργασίας. Στο δεύτερο κεφάλαιο της εργασίας αναλύονται τα ηθικά πρότυπα των στελεχών δημοσίων σχέσεων. Αρχικά αναφέρονται οι υφιστάμενοι κώδικες ηθικής για τα στελέχη δημοσίων σχέσεων τόσο σε παγκόσμιο όσο και σε εθνικό επίπεδο. Τα μέλη του τομέα δημοσίων σχέσεων δεσμεύονται από τον κώδικα δεοντολογίας και πρακτικής που έχει υιοθετήσει η διεθνής οργάνωση επικοινωνίας και συμβουλευτικής (International Communications Consultancy Organization). Επιπλέον υπάρχει ο κώδικας ηθικής της Αμερικανικής κοινότητας δημοσίων σχέσεων (Public Relations Society of America). Στη συνέχεια γίνεται αναφορά στη σχέση μεταξύ ηθικής και λήψης αποφάσεων των στελεχών αλλά και στη σχέση μεταξύ κώδικα ηθικής και προσωπικών ηθικών αξιών του στελέχους δημοσίων σχέσεων βασιζόμενοι σε διεθνείς έρευνες. Συνεχίζοντας και με βάση την εργασία του Pearson για τη χρήση του διαλόγου ως εργαλείου της ηθικής των δημοσίων σχέσεων αναλύεται η διαλογική θεωρία των δημοσίων σχέσεων και κατά πόσο αυξάνει ή όχι την ηθική στο συγκεκριμένο τομέα. Τέλος, αναλύουμε κατά πόσο η κοινωνική υπευθυνότητα της εταιρείας δημοσίων σχέσεων επηρεάζει την άποψη για την ηθική των στελεχών και αν τα στελέχη δημοσίων

Thesis
NonPeerReviewed

Δημόσιες σχέσεις

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2013


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.