Προδιαγραφές και υποδείγματα μειγμάτων στη διατροφή χοίρων

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2006 (EL)
Προδιαγραφές και υποδείγματα μειγμάτων στη διατροφή χοίρων

Διαμαντοπούλου, Βασιλεία

Οι προδιαγραφές και οι υποδείξεις μειγμάτων για τη διατροφή των χοίρων είναι μία απαραίτητη προϋπόθεση για την κατάρτιση διαφόρων μειγμάτων. Η διατροφή παίζει καθοριστικό ρόλο στο να πραγματοποιούνται οι παραγωγικές αποδόσεις των ζώων, οι οποίες υπαγορεύονται από το γενετικό δυναμικό τους. Ακόμη, η διατροφή επιδρά πολύ σημαντικά στην ποιότητα του αποδιδό-μενου σφάγιου και κρέατος των χοίρων, ιδίως από άποψη ποσότητας και συ-νεκτικότητας του περιεχόμενου λίπους. Η εφαρμογή μιας σωστής διατροφής των χοίρων πετυχαίνεται στην πράξη με τη χρησιμοποίηση ενός σιτηρεσίου που ενώ θα καλύπτει πλήρως τις ανά-γκες τους σε ενεργειακές και μη, θρεπτικές ουσίες, θα έχει και την απαιτούμενη φυσική κατάσταση και ακόμη θα καταλαμβάνει με την ξηρή ουσία που περιέχει έναν καθορισμένο όγκο μέσα στον πεπτικό σωλήνα. Σε ό,τι αφορά τις προδιαγραφές και τις υποδείξεις μειγμάτων, αυτές γίνονται ανάλογα με το φυσιολογικό στάδιο στο οποίο βρίσκεται το ζώο.

Thesis
NonPeerReviewed

Ζωοτροφές

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2006


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.