Διοίκηση υπηρεσιών και διασφάλιση ποιότητας σε χώρους μαζικής εστίασης

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2013 (EL)
Διοίκηση υπηρεσιών και διασφάλιση ποιότητας σε χώρους μαζικής εστίασης

Βασιλείου, Αντώνης

Η συγκεκριμένη εργασία αποτελεί μια προσπάθεια εισαγωγικής προσέγγισης στη διοίκηση υπηρεσιών και τη διασφάλιση ποιότητας σε χώρους μαζικής εστίασης. Η μέθοδος που ακολουθήθηκε, προκείμενου να αναλυθούν και να γίνουν κατανοητά θέματα, όπως: Χώροι μαζικής εστίασης Ποιότητα Διασφάλιση ποιότητας Διοίκηση υπηρεσιών στηρίζεται σε βιβλιογραφικές πήγες καθώς και σε στοιχειά που αντληθήκαν από αρχεία κρατικών οργανισμών όπως ο Ε.Φ.Ε.Τ, Ε.Λ.Ο.Τ.. Παρουσιάζεται πως οι χώροι μαζικής εστίασης μπορούν να κατηγοριοποιηθούν και ορίζεται η ποιότητα αυτή κάθε αυτή αλλά και σαν έννοια που αφορά ένα επιχειρηματικό περιβάλλον. Επίσης παρουσιάζεται πως η ποιότητα μεταφράζεται σε κέρδος. Ορίζεται η διοίκηση υπηρεσιών μια έννοια κατανοητή αλλά και συνάμα άγνωστη, επιπροσθέτως αναλύεται ο ρόλος του manager και ο σκοπός του, ο όποιος έχει άμεση σχέση με την διοίκηση των υπηρεσιών και την διασφάλιση της ποιότητας. Παρουσιάζονται οι στόχοι που θέτουν οι χώροι μαζικής εστίασης που δεν είναι άλλος από την διασφάλιση ποιότητας των παρεχόμενων προϊόντων και υπηρεσιών. Το αποτέλεσμα της σωστής εφαρμογής και του σωστού τρόπου διοίκησης υπηρεσιών καθώς επίσης και η διασφάλιση ποιότητας οδηγεί μια επιχείρηση ή έναν οργανισμό στον απώτερο σκοπό που είναι κέρδος.

Thesis
NonPeerReviewed

Διασφάλιση ποιότητας
Διοίκηση και οργάνωση
Εστιατόρια, ταβέρνες

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2013


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.