Γυναικείοι συνεταιρισμοί αγροτικής βιοτεχνίας και οικοτεχνίας: η δημιουργία, η πορεία και οι προοπτικές

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2013 (EL)
Γυναικείοι συνεταιρισμοί αγροτικής βιοτεχνίας και οικοτεχνίας: η δημιουργία, η πορεία και οι προοπτικές

Φωτεινού-Σταματιάδου, Ματίνα
Γεωργιάδου, Μαρία

Η εικόνα της αγροτικής υπαίθρου έχει αλλάξει σημαντικά τις τελευταίες δεκαετίες τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο. Έχει αναγνωριστεί η ιδιαιτερότητα των τοπικών κοινωνιών με αποτέλεσμα την πραγματική στροφή και το ενδιαφέρον για την προώθηση της τοπικής ανάπτυξης. Η ύπαιθρος παίρνει σταδιακά έναν νέο πολυδραστήριο χαρακτήρα, όπου συνδυάζονται όλοι οι παραγωγικοί τομείς. Η ανάπτυξη της υπαίθρου συνδέεται πλέον και με την προώθηση της επιχειρηματικότητας. Μ’ αυτό τον τρόπο προωθείται η απασχόληση, αποτρέπεται η εγκατάλειψη των αγροτικών περιοχών και αυξάνεται το εξωγεωργικό εισόδημα. Οι εναλλακτικές μορφές τουρισμού και πιο συγκεκριμένα ο αγροτουρισμός αποτελούν ένα από τα βασικά μέσα με τα οποία η ύπαιθρος μπορεί να αναγεννηθεί και να αναπτυχθεί χωρίς αρνητικές συνέπειες στο περιβάλλον. Στο πλαίσιο της ανάπτυξης της υπαίθρου δημιουργείται για τις γυναίκες μια επαγγελματική ευκαιρία για απασχόληση κοντά στο σπίτι τους, που τους προσφέρει αυτονομία και ανεξαρτησία. Η δημιουργία αγροτικών ατομικών επιχειρήσεων ή γυναικείων συνεταιρισμών μικρής κλίμακας ή αγροτικών βιοτεχνιών από γυναίκες της υπαίθρου δημιουργεί νέες δυνατότητες για τις ίδιες και για τις περιοχές όπου δραστηριοποιούνται.

Thesis
NonPeerReviewed

Αγροτική ζωή
Συνεταιρισμοί
Γυναίκα - Επαγγελματική απασχόληση

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2013


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.