Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2013 (EL)
Βασιλεία ΙΙ

Κασκαμτζής, Κωνσταντίνος

Τα τελευταία χρόνια, λόγω της παγκόσμιας κρίσης οι θεσμικές και διαρθρωτικές αλλαγές είναι τεράστιες και αλματώδεις. Στο πρώτο κεφάλαιο το Σύμφωνο της Βασιλείας II αναλύεται στους τρείς Πυλώνες. Πυλώνας πρώτος : Ελάχιστες Κεφαλαιακές Απαιτήσεις. Προβλέπεται η συμμόρφωση των κεφαλαιακών απαιτήσεων, το λεγόμενο συντελεστή κεφαλαίου σε τουλάχιστον 8%. Δεύτερος Πυλώνας : Διαδικασία Εποπτικής Αξιολόγησης :Ενθάρρυνση και συνεχούς βελτίωση των εσωτερικών διαδικασιών για την αξιολόγηση ινστιτούτων ειδικά για την κατάστασή τους στους κινδύνους και την επάρκεια κεφαλαίων τους. Τρίτος Πυλώνας : Ενισχυμένη Αποκάλυψη (Πειθαρχία αγοράς): Απαιτήσεις διαφάνειας οι οποίες έχουν σχεδιαστεί για να διευκολυνθεί η συμπληρωματική χρήση των μηχανισμών της αγοράς για εποπτικούς σκοπούς. Στη συνέχεια έχουμε τον πιστωτικό κίνδυνο όπου ο δανειολήπτης θα παραλείψει να κάνει τις πληρωμές που είναι υποχρεωμένος. Ο πιστωτικός κίνδυνος χωρίζετε στους τρεις επιμέρους κινδύνους : κίνδυνος αθέτησης, κίνδυνος συγκέντρωσης, κίνδυνος χώρας. Η διαχείριση πιστωτικού κινδύνου αποσκοπεί στη διασφάλιση της σταθερότητας του χρηματοπιστωτικού συστήματος, μέσω της ικανότητας των τραπεζών να απορροφούν ζημίες εξαιτίας των κινδύνων στους οποίους είναι εκτεθειμένες. Επίσης έχουμε τον κίνδυνο αγοράς και τον λειτουργικό κίνδυνο όπου ο πρώτος είναι ο κίνδυνος απωλειών σε θέσεις που προκύπτουν από τις διακυμάνσεις των τιμών της αγοράς και ο δεύτερος κυρίως από τον ανθρώπινο παράγοντα και έχουν ως αποτέλεσμα την μείωση της ροής των εσόδων και την μεταβολή των κερδών. Έναντι του λειτουργικού κινδύνου καθιερώθηκαν τρεις εναλλακτικοί μέθοδοι υπολογισμού: η πρώτη είναι η «μέθοδος του βασικού δείκτη», η δεύτερη «μέθοδος της τυποποιημένης προσέγγισης» και η τρίτη «μέθοδος της εσωτερικής μέτρησης». Στο δεύτερο κεφάλαιο ενσωματώνονται στην ελληνική τραπεζική νομοθεσία οι διατάξεις 2006/48/ΕΚ και 2006/49/ΕΚ των οδηγιών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου. Ωστόσο το έργο της Επιτροπής της Βασιλείας δεν έχει δεσμευτικό χαρακτήρα αλλά η επιρροή που ασκεί είναι ιδιαίτερα σημαντική.

Thesis
NonPeerReviewed

Τράπεζες και τραπεζικές εργασίες
Πιστωτικός έλεγχος

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2013


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.