Κριτήρια πληροφοριακών συστημάτων ERP

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2013 (EL)
Κριτήρια πληροφοριακών συστημάτων ERP

Διατσίδου, Βασιλική

Στην σύγχρονη εποχή, οι επιχειρήσεις έχουν να αντιμετωπίσουν ποικίλες δυσκολίες και προκλήσεις, για την αντιμετώπιση αυτών καθοριστικό ρόλο αποτελέι η χρήση της τεχνολογίας. Για την απόκτηση ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος και επιβίωσης στην αγορά, η απόκτηση και επένδυση σε πληροφοριακά συστήματα είναι επιτακτική ανάγκη. Τα πληροφοριακά συστήματα προσφερούν την σωστή διαχείριση σε όλους τους οργανωτικούς τομείς μιας επιχείρησης, από τη διοίκηση και το marketing μέχρι την διαχείριση της αποθήκης και την παραγωγή. Τα πιο κομβικά πληροφοριακά συστήματα για την διαχείριση μιας επιχείρησης, είναι τα λεγόμενα Ολοκληρωμένα Πληροφοριακά Συστήματα Διαχείρισης Επιχειρηματικών Πόρων (E.R.P.). Η χρήση των συστημάτων αυτών μπορεί να δίνει πολλές δυνατότητες στην επιχείρηση, όμως δεν επαρκούν από μόνα τους για την επίτευξη των στόχων της. Θα πρέπει η επιχείρηση να είναι «χαμαιλέοντας», δηλαδή να μπορεί να προσαρμόσει όλες τις διαδικασίες της πάνω σε αυτά συστήματα, έτσι ώστε να επιτυγχάνεται η ομαλή διεξαγωγή της λειτουργίας της. Στόχος της παρούσας εργασίας είναι να παρουσιαστούν κάποια σημαντικά γενικά στοιχεία για τα Ολοκληρωμένα Πληροφοριακά Συστήματα Διαχείρισης Επιχειρηματικών Πόρων (E.R.P.) και πιο ειδικά η ανάλυση των κριτηρίων επιλογής τέτοιων συστημάτων, ώστε η επιχείρηση να πραγματοποιήσει την βέλτιστη επιλόγη. Στο τέλος εξετάζεται η μελέτη περίπτωσης (case of study) ενός τέτοιου συστήματος.

Thesis
NonPeerReviewed

Πληροφοριακά συστήματα διοίκησης

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2013


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.