Οι οικονομικές σχέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τις χώρες της Καραϊβικής

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2008 (EL)
Οι οικονομικές σχέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τις χώρες της Καραϊβικής

Δασκαλάκη, Ελένη

Στην παρούσα εργασία θα γίνει αναφορά στις σχέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τις χώρες της Καραϊβικής. Πιο συγκεκριμένα, στο πρώτο κεφάλαιο θα αναφερθεί στις σχέσεις της Ευρώπης με τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής τόσο στο παρελθόν όσο και σήμερα καθώς και πόσο βοηθούν στην προώθηση της ειρήνης και της δημοκρατίας σε όλον τον κόσμο. Επιπλέον, στο δεύτερο κεφάλαιο θα μελετξθεί το θεσμικό πλαίσιο με βάση το οποίο διαμορφώνονται οι εμπορικές σχέσεις μεταξύ ΗΠΑ και ΕΕ. Εν συνεχεία, στο τρίτο κεφάλαιο θα γίνει μια εκτενής αναφορά στις σχέσεις της Ε.Ε. με τις χώρες της Καραϊβικής. Επίσης, θα γίνει αναφορά στις προσπάθειες να δημιουργηθεί ένα ευνοϊκό περιβάλλον για τις συναλλαγές και τις επενδύσεις μεταξύ των δύο αυτών περιοχών ώστε να υπάρξει μια ισχυρότερη περιφερειακή ανάπτυξη και να προωθηθεί η αειφόρος ανάπτυξη.

Thesis
NonPeerReviewed

Διεθνές εμπόριο

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2008


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.