Η παγκόσμια οικονομική ύφεση του 1929 και η οικονομική κρίση του 2008: συγκριτικά συμπεράσματα και ανάλυση των τρόπων αντιμετώπισης της παρούσας οικονομικής κρίσης

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2012 (EL)
Η παγκόσμια οικονομική ύφεση του 1929 και η οικονομική κρίση του 2008: συγκριτικά συμπεράσματα και ανάλυση των τρόπων αντιμετώπισης της παρούσας οικονομικής κρίσης

Χατζηδημητρίου, Δέσποινα

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να δώσει μία εικόνα για την Παγκοσμία Οικονομική Ύφεση του 1929 και την Οικονομική Κρίση 2008, τη σύγκριση τους και την ανάλυση της παρούσας οικονομικής κρίσης με βάση την έρευνα που έχει γίνει σε μελέτες και εκθέσεις οικονομολόγων, διαδίκτυο και συγγράμματα. Προς την επίτευξη του σκοπού αυτού, η εν λόγο πτυχιακή εργασία αποτελείται από τρία κεφάλαια. Το πρώτο κεφάλαιο μας εισάγει με τις γενικές έννοιες των οικονομικών κύκλων και τα αίτια που τους προκαλούν, τον τρόπο που ξεκίνησε η κρίση του 1929, το χρονικό της Μεγάλης Ύφεσης, τα αίτια που την προκάλεσαν, και τις συνέπειες που είχε στην πραγματική οικονομία. Στο δεύτερο κεφάλαιο αναφερόμαστε στην οικονομική κρίση ως έννοια, περιγράφουμε πρώτα την αισιοδοξία που επικρατούσε πριν το 2007, αναλύονται σύντομα οι βαθύτερες αιτίες της κρίσης και κατόπιν εξιστορούνται τα γεγονότα χρονολογικά. Επίσης αναλύουμε την Ευρωπαϊκή και Ελληνική κρίση, της ανισορροπίες στην Ελλάδα και την ανάδειξη του ελληνικού δημοσιονομικού προβλήματος πως κατέφυγε στο δανεισμό, η επέκταση στην υπόλοιπη Ευρώπη, τις ρίζες και τα αίτια της Ελληνικής κρίσης χρέους, τις επιπτώσεις στο οικονομικό σύστημα και σύγκριση της Παρούσας Οικονομικής Κρίσης με την Παγκόσμια Οικονομική Ύφεση του 1929. Τέλος στο τρίτο κεφάλαιο περιγράφουμε τη νέα αρχιτεκτονική της Ευρωζώνης, την αντιμετώπιση της κρίσης, ο ρόλος των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, ο ρόλος των άλλων εποπτικών αρχών και των κυβερνήσεων, την ελληνική προοπτική σύμφωνα με την τρόικα, τα 8 πιθανά σενάρια για την αντιμετώπιση της ελληνικής κρίσης , απόψεις οικονομολόγων για την αντιμετώπιση της οπώς και προτάσεις μέτρων για την αποφυγή μελλοντικών παρόμοιων καταστάσεων.

Thesis
NonPeerReviewed

Οικονομικές κρίσεις

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2012


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.