Η σημασία και οι βασικές αρχές του χονδρικού εμπορίου στη χώρα μας

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2008 (EL)
Η σημασία και οι βασικές αρχές του χονδρικού εμπορίου στη χώρα μας

Ιωαννίδης, Σάββας

Αυτή η εργασία πληροφορεί τους αναγνώστες της για όλες τις πτυχές του χονδρικού εμπορίου καθώς και για τη σημαντικότητα της θέσης του στην αγορά. Το χονδρικό εμπόριο εμφανίζεται ως ένα από τα σημαντικότερα μέρη του εμπορίου στο εγχώριο αλλά και διεθνές περιβάλλον. Πιο συγκεκριμένα το χονδρικό εμπόριο απευθύνεται σε όλες τις δραστηριότητες που γίνονται κατά την πώληση αγαθών σε αυτούς που θέλουν να αγοράσουν για μεταπώληση ή επαγγελματική χρήση. Η χρησιμότητα του χονδρεμπορίου συναντάται σε ορισμένους τομείς της οικονομίας και ο ρόλος του έχει ταυτιστεί από την ανάπτυξη των μεγάλων και κάθετα οργανωμένων επιχειρήσεων. Η ταξινόμηση του γίνεται με βάση το τι εμπορεύονται, το τι πωλούν και σε ποια τιμή. Το χονδρικό εμπόριο, αν και έχει κατακριθεί περισσότερο από κάθε άλλη εμπορική δραστηριότητα, είναι απόλυτα απαραίτητο στο σύστημα διανομής των προϊόντων. Χωρίς τον χονδρέμπορο είναι αδύνατο να λειτουργήσει ομαλά η αγορά. Οι επικρίσεις και κατηγορίες που έχει δεχτεί είναι άδικες, γιατί ο ρόλος του σήμερα, κυρίως, είναι να εξυπηρετεί τους μικρούς και απομακρυσμένους λιανοπωλητές τους οποίους κανείς βιομήχανος ή παραγωγός δεν μπορεί να εξυπηρετήσει. Τέλος το χονδρικό εμπόριο προσφέρει πολύτιμες υπηρεσίες και στους παραγωγούς-βιομήχανους και στους λιανοπωλητές. Πριν από μερικά χρόνια οι χονδρέμποροι αποτελούσαν μια πραγματικά δυναμική μορφή στο σύστημα διανομής. Τα τελευταία όμως χρόνια πολλοί παραγωγοί και λιανοπωλητές άρχισαν επιτυχείς προσπάθειες για την μεταξύ τους διαπραγμάτευση. Παρ’ όλα αυτά όμως οι χονδρέμποροι συνεχίζουν να είναι μια σημαντική ανάγκη και σε πολλές περιπτώσεις μια κυριαρχική φιγούρα στο σύστημα διανομής.

Thesis
NonPeerReviewed

Εμπόριο - Ελλάδα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2008


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.