Νέες μορφές διακυβέρνησης στην Ελλάδα και την Ε.Ε.

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2012 (EL)
Νέες μορφές διακυβέρνησης στην Ελλάδα και την Ε.Ε.

Καππέ, Μάρθα-Κωνσταντίνα

Το Διαδίκτυο, ή όπως λέγεται διεθνώς, Internet είναι ένα δίκτυο συστημάτων υπολογιστών, μεγάλων διαστάσεων. Περιλαμβάνει εκατομμύρια χρηστών και υπολογιστικών συστημάτων σε ολόκληρο τον κόσμο. Τα υπολογιστικά συστήματα είναι συνδεδεμένα μεταξύ τους μέσω των κοινών τηλεπικοινωνιακών γραμμών. Έτσι οι χρήστες του Διαδικτύου τη δυνατότητα να συνδέονται σ' όλα τα παραπάνω δίκτυα και επομένως και μεταξύ τους, από οποιεσδήποτε θέσεις και αν βρίσκονται. Η σύνδεση στο Internet δίνει σε ένα χρήστη τη δυνατότητα προσπέλασης σε πηγές πληροφοριών κάθε φύσης, που βρίσκονται αποθηκευμένες σε πολλά διαφορετικά σημεία. Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα αναζήτησης και προσπέλασης σε πληροφορίες σχετικές με τις επιθυμίες του, όπως επιστημονικού, ειδησεογραφικού, τεχνολογικού, κοινωνικού καλλιτεχνικού, πολιτικού, πολιτιστικού, αθλητικού, ιατρικού, εκπαιδευτικού περιεχομένου και όπου άλλου μπορεί να προσδιορισθεί με κάποιο τρόπο. Οι πληροφορίες παρέχονται με τη μορφή κειμένων, εικόνων, πινάκων, φωτογραφιών, ήχου, video και διαδραστικής επικοινωνίας. Ένας πολύ μεγάλος αριθμός κυβερνητικών οργανισμών έχει «αγκαλιάσει» την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση σαν μια καινοτόμο και αναπόφευκτη δομή δημόσιας υπηρεσίας και διοίκησης. Έχουν σαφώς αναγνωριστεί πολλά οφέλη χρήση της, τόσο για τον δημόσιο τομέα όσο και για τον πολίτη. Στοχεύοντας στην αναγνώριση κάποιων μοντέλων που επαναλαμβάνονται σε διαφορετικούς τύπους υπηρεσιών μπορεί να αναπτυχθεί μια διαδικασία περιγραφής και ανάπτυξης συστημάτων που θα δώσει στην Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση το προνόμιο να παρέχει υπηρεσίες και πληροφόρηση πολύ πιο αποτελεσματικά και αποδοτικά.

Thesis
NonPeerReviewed

Ηλεκτρονική διακυβέρνηση

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2012


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.