Ευκαιρίες και κίνδυνοι της ένταξης της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και οι σχέσεις της με την Ελλάδα

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2008 (EL)
Ευκαιρίες και κίνδυνοι της ένταξης της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και οι σχέσεις της με την Ελλάδα

Κασαπίδου, Ρεβέκα

Η εργασία αυτή έχει στόχο να παρουσιάσει στοιχεία για το επίπεδο οικονομικών και εμπορικών συνεργασιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) με την Τουρκία στηριζόμενοι με δεδομένα της τελευταίας δεκαετίας. Δίνει έμφαση στις συμφωνίες που πάρθηκαν μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την Τουρκία για την διατηρήσει αλλά και την βελτίωση των σχέσεων τους. Οι αναφορές στα οικονομικά στοιχεία στηρίζονται στα αρχεία που παρέχονται από την ιστοσελίδα της Στατιστικής Υπηρεσίας της Τουρκίας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο διαδίκτυο και οι πληροφορίες για την εξελικτική πορεία του Τουρκικού εμπορίου στηρίζεται σε έρευνα μέσω των στοιχείων της Στατιστικής Υπηρεσίας της Τουρκίας, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ελληνικού Προξενείου στην Τουρκία. Για καλύτερη κατανόηση του θέματος στην εργασία αναφέρονται τα κριτήρια που θέτει η Ευρωπαϊκή Ένωση για την ένταξη της Τουρκίας, μια ιστορική αναδρομή των σχέσεων της Τουρκίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση, η έκθεση πρόοδος της Τουρκίας και οι ευκαιρίες και οι κίνδυνοι μιας ένταξης της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Επίσης χρησιμοποιούνται πίνακες και διαγράμματα για να υπάρξει μια καλύτερη πληροφόρηση και απεικόνιση των στοιχείων. Τέλος παρουσιάζονται τα διάφορα συμπεράσματα που προέκυψαν από την όλη συλλογή των στοιχείων.

Thesis
NonPeerReviewed

Ελλάδα - Εξωτερικές οικονομικές σχέσεις - Τουρκία

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2008


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.