Μια συγκριτική παρουσίαση και αξιολόγηση των ιστοσελίδων των e stores

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2008 (EL)
Μια συγκριτική παρουσίαση και αξιολόγηση των ιστοσελίδων των e stores

Αναστασιάδης, Θωμάς

Η παρούσα πτυχιακή εργασία επιχειρεί μια αναλυτική παρουσίαση των ιστοσελίδων 2 αντιπροσωπευτικών ελληνικών ηλεκτρονικών καταστημάτων. Στο πρώτο κεφάλαιο παρουσιάζεται το κατάστημα e-shop.gr. Αρχικά περιγράφονται ο τρόπος ίδρυσης της εταιρείας, βασικά οικονομικά μεγέθη από τότε μέχρι σήμερα, οι υπάρχουσες υποδομές και τα προϊόντα που εμπορεύεται. Ακολουθεί αναλυτική παρουσίαση της σχεδίασης όλου του ιστότοπου κατόπιν καθορισμού των λειτουργικών και σχεδιαστικών χαρακτηριστικών που καθιστούν τεχνικά άρτιο οποιονδήποτε ιστότοπο. Ακόμη, αναφέρονται και επεξηγούνται οι διαθέσιμοι τρόποι εξόφλησης των παραγγελιών, ύστερα από την περιγραφή των απαραίτητων βημάτων για την πραγματοποίηση μιας παραγγελίας. Επιπροσθέτως γίνεται αναφορά στην εξέλιξη της. Ακολουθεί το σημαντικότερο θέμα αυτό της ασφάλειας των ηλεκτρονικών συναλλαγών, όπου γίνεται μία απλουστευμένη περιγραφή του αντίστοιχου συστήματος SSL που είναι τόσο διαδεδομένο στο ηλεκτρονικό εμπόριο. Στο δεύτερο κεφάλαιο παρουσιάζεται το κατάστημα plaisio.gr. Παρουσιάζεται αρχικά το ιστορικό της εταιρείας, Οικονομικά μεγέθη, υπάρχουσες υποδομές, η δομή του ομίλου διαφέρουν από του e-shop.gr . Κατευθείαν παρουσιάζεται το σχεδιαστικό περιβάλλον του ιστότοπου, αφού τα κριτήρια προαναφέρθηκαν στο 1ο κεφάλαιο. Ο τρόπος παραγγελίας είναι ίδιος με αυτόν του προηγούμενου καταστήματος, καθώς και οι τρόποι πληρωμής. Στο τρίτο κεφάλαιο έρχεται αναπόφευκτα η σύγκριση σε όλους τους τομείς των 2 e stores. Αντικειμενικά ‘’ζυγίζονται’’ τα πλεονεκτήματα με τα μειονεκτήματα και τις ελλείψεις τους, προκειμένου να αναδειχθεί ο πληρέστερος ιστότοπος.

Thesis
NonPeerReviewed

Ηλεκτρονικό εμπόριο

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2008


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.