Γραμμικός προγραμματισμός και μέθοδος Simplex

RDF 

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την καρτέλα τεκμηρίου
μέσα από τον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα *
κοινοποιήστε το τεκμήριοΣημασιολογικός εμπλουτισμός/ομογενοποίηση από το EKT

2008 (EL)
Γραμμικός προγραμματισμός και μέθοδος Simplex

Τσέλλου, Ελένη
Καλτσά, Αντιγόνη

Η εργασία αυτή παρουσιάζει την καλύτερη δυνατή λύση που προσπαθεί να βρει η επιχειρησιακή έρευνα για να επιλύσει τα επιχειρησιακά προβλήματα. Αρχικά αναφέρεται (η εργασία) στον γραμμικό προγραμματισμό, οποίος είναι μία ευρέως γνωστή μέθοδος της επιχειρησιακής έρευνας, με μία μικρή ιστορική αναδρομή μας εξηγεί την ‘’ προέλευση ’’ του και τον χρόνο γέννησης του που υπολογίζεται γύρω στο 'Β Παγκόσμιο πόλεμο. Στην συνέχεια αναφέρεται στην μέθοδο simplex η οποία είναι το εργαλείο του Γραμμικού προγραμματισμού, δηλαδή προσδιορίζει ποια είναι η καλύτερη λύση για ένα πρόβλημα. Δίνεται έμφαση σε κάποιες κατηγορίες προβλημάτων που χωρίζεται η simplex καθώς και σε παραδείγματα πάνω σε αυτά. Συνεχίζει με την αναφορά του λογισμικού επίλυσης προβλημάτων και των πλεονεκτημάτων και μειονεκτημάτων αυτού. Κλείνοντας παρουσιάζονται τα συμπεράσματα που προέκυψαν από την συλλογή των στοιχείων αυτών

Thesis
NonPeerReviewed

Επιχειρησιακή δραστηριότητα
Γραμμικός προγραμματισμός

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2008


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.