Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2012 (EL)
Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών

Γκουντιός, Νικόλαος

Η παρούσα εργασία κάνει μια ιστορική αναδρομή στη δημιουργία του ελληνικού χρηματιστηρίου και πραγματεύεται τους διάφορους τύπους συμβολαίων που ανταλλάσσονται μεταξύ των επενδυτών. Στα πλαίσια της πτυχιακής αυτής εργασίας, πέρα από την βιβλιογραφική επισκόπηση, μέσω της οποίας θίγονται σχετικά ζητήματα και αναδεικνύεται η σπουδαιότητά τους, πραγματοποιήθηκε έρευνα, με σκοπό τη διερεύνηση λειτουργίας του ελληνικού χρηματιστηρίου καθώς και τα αντίκτυπο στην οικονομία της χώρας. Πολλοί πιστεύουν, πως τα προϊόντα του χρηματιστηρίου είναι το μέλλον της ελληνικής οικονομίας και ένας εναλλακτικός τρόπος επένδυσης κεφαλαίου. Η συλλογή των πρωτογενών δεδομένων πραγματοποιήθηκε μέσω ερωτηματολογίου σε ένα τυχαίο δείγμα 23 εισηγμένων εταιρειών. Για την ποσοτική ανάλυση των δεδομένων χρησιμοποιήθηκε το λογισμικό excel. Τα ευρήματα μας καθοδηγούν στην εξαγωγή συμπερασμάτων και κατευθύνσεων για την εξάπλωση και αγοραπωλησία προϊόντων στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών καθώς και την αποτελεσματικότητα τους για αύξηση κερδών και μείωση των επενδυτικών κινδύνων μέσω αντιστάθμισης.

Thesis
NonPeerReviewed

Χρηματιστήρια

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2012


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.