Σύμβαση δικαιόχρησης: franchise

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2012 (EL)
Σύμβαση δικαιόχρησης: franchise

Δόκαλος, Αναστάσιος
Καρέλου, Βασιλική
Δεληγιάννης, Δημήτριος

Η διπλωματική εργασία αναφέρεται στον θεσμό της δικαιόχρησης και στην ανάπτυξη του τα τελευταία χρόνια. Η αναφορά γίνεται μέσα από δώδεκα κεφάλαια στα οποία αναλύεται το θεωρητικό και νομικό πλαίσιο της δικαιόχρησης, καθώς και η Ελληνική πραγματικότητα όσον αφορά το συγκεκριμένο θεσμό. Αρχικά αναλύεται η έννοια του franchising τόσο από οικονομική, όσο και από νομική άποψη, και γίνεται μία προσπάθεια της όσο καλύτερης απόδοσης των βασικών όρων του θεσμού στα Ελληνικά. Στη συνέχεια, ακολουθεί μία αναφορά στην ιστορική εξέλιξη του θεσμού. Γίνεται επίσης αναφορά στις διάφορες μορφές του franchising και παρουσιάζεται το θεσμικό πλαίσιο που αφορά το franchise, αναφέροντας τη σύμβαση franchising και τους όρους της, καθώς και τη σχετική νομοθεσία. Ακολουθεί μία αναλυτική παράθεση των κύριων υποχρεώσεων του δικαιοπάροχου και του δικαιοδόχου, και της γενικότερης υποχρέωσης πίστης στη σύμβαση franchising. Προχωρώντας στην εργασία, μπορούμε να εντοπίσουμε την αναφορά που γίνεται για την ανάπτυξη του franchising στον ελληνικό χώρο, καθώς επίσης μία σύντομη νύξη αναφορικά με τις προοπτικές ανάπτυξης του franchise σχετικά με το ηλεκτρονικό εμπόριο και τη συμβολή του internet στην ακόμα μεγαλύτερη ανάπτυξη του. Έπειτα αναλύονται όσο το δυνατόν πληρέστερα τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα του franchise από τη σκοπιά του δότη και του λήπτη, αλλά και από αυτή του καταναλωτή, ο οποίος αποτελεί εξίσου σημαντικό μέλος της εξίσωσης. Στο τελευταίο κεφάλαιο της εργασίας, παρουσιάζονται μία έρευνα και μία συγκριτική ανάλυση για τις επιχειρήσεις franchise στην Ελλάδα καθώς και για την πορεία του κατά την περίοδο 1999-2010. Στα παραρτήματα, υποβάλλονται ο κανονισμός αναφορικά με το θεσμό του franchise, πίνακας με την απαραίτητη ορολογία όπως δίνεται από το σύνδεσμο Franchise Ελλάδας, ένα παράδειγμα αίτησης δικαιόχρησης, και τέλος μία λίστα με τις εκατό ισχυρότερες επιχειρήσεις franchise παγκοσμίως.

Thesis
NonPeerReviewed

Δικαιόχρηση (franchising)
Σύμβαση Franchise (Λιανικό εμπόριο)

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2012


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.