Άμεσες ξένες επενδύσεις (ΑΞΕ)

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2012 (EL)
Άμεσες ξένες επενδύσεις (ΑΞΕ)

Ρόπκας, Γεώργιος
Καμάρης, Αριστοτέλης

Η παρούσα εργασία αποτελείται από έξι κεφάλαια και έχει θέμα τις Άμεσες Ξένες Επενδύσεις (ΑΞΕ). Στο πρώτο κεφάλαιο, αναλύεται ο ορισμός των Αμέσων Ξένων Επενδύσεων, το παγκόσμιο ιστορικό τους, οι λόγοι πραγματοποίησης τους, οι μορφές τους και οι βασικοί τους τύποι. Το δεύτερο κεφάλαιο, αναφέρεται στις θεωρίες των Άμεσων Ξένων Επενδύσεων. Στο τρίτο κεφάλαιο, παρουσιάζονται τα κίνητρα και τα αντικίνητρα των Άμεσων Ξένων Επενδύσεων. Στο τέταρτο κεφάλαιο, αναλύονται οι επιπτώσεις των Άμεσων Ξένων Επενδύσεων στις χώρες προέλευσης και υποδοχής. Το πέμπτο κεφάλαιο, αναφέρεται στους παραδοσιακούς αλλά και στους σύγχρονους τρόπους χρηματοδότησης των Άμεσων Ξένων Επενδύσεων. Στο έκτο και τελευταίο κεφάλαιο της εργασίας, παρουσιάζονται η Άμεσες Ξένες Επενδύσεις στα Βαλκάνια. Συγκεκριμένα, παρουσιάζεται η εξέλιξη των Άμεσων Ξένων Επενδύσεων της Ελλάδας στα Βαλκάνια, οι προσδιοριστικοί παράγοντες επενδύσεων των Ελληνικών επιχειρήσεων στα Βαλκάνια, τα προσκόμματα διεθνοποίησης των Ελληνικών επιχειρήσεων και τέλος οι Ελληνικές Άμεσες Επενδύσεις στη Βουλγαρία, Αλβανία, ΠΓ ΔΜ, Κροατία, Σερβία και Βόσνια Ερζεγοβίνη. Τέλος παρουσιάζονται τα συμπεράσματα που προέκυψαν από την ολοκλήρωση της εργασίας.

Thesis
NonPeerReviewed

Επενδύσεις, Ξένες

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2012


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.