Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2006 (EL)
Σηψιγονίες μελισσών

Αλειφτήρα, Αικατερίνη
Γκουντίδου, Μαριάνθη

Κάθε σμήνος κινδυνεύει από διάφορες ασθένειες και πολλές φορές παθαίνει σοβαρές ζημιές. Ο μελισσοκόμος μπορεί να βοηθήσει τα μελίσσια του, κάνοντας έγκαιρη διάγνωση της ασθένειας. Με την έγκαιρη διάγνωση έχει το χρόνο να πάρει όλα τα κατάλληλα μέτρα για την αντιμετώπιση του προβλήματος. Οι ασθένειες των μελισσών κατατάσσονται σε δύο κατηγο-ρίες: α) στις ασθένειες του γόνου και β) στις ασθένειες των ενηλίκων μελισσών. Στην παρούσα εργασία αναλύονται οι ασθένειες του γόνου και συγκεκριμένα μόνο όσες αφορούν την σήψη του γόνου. Η σήψη του γόνου διακρίνεται σε δύο κατηγορίες: α) στις ασθένειες που οφείλονται σε βακτήρια και β) στις ασθένειες που οφείλονται σε ιούς. Σε βακτήρια οφείλονται οι εξής ασθένειες : Ευρωπαϊκή σηψιγονία, Αμερικάνικη σηψιγονία και παρασηψιγονία. Σε ιούς οφείλεται η Σακκόμορφος σηψιγονία. Η Αμερικάνικη σηψιγονία είναι η πιο σοβαρή και η πιο επικίνδυνη. Είναι ασθένεια που μεταδίδεται πάρα πολύ εύκολα και γρήγορα. Η διάγνωσή της μπορεί να γίνει, στο μελισσοκομείο, με την μέθοδο του γάλακτος και στο εργαστήριο. Η θεραπεία της Αμερικάνικης σηψιγονίας είναι δύσκολη και χρονοβόρα. Οι τρόποι θεραπείας και πρόληψης είναι : α) καταστροφή των ασθενών σμηνών με κάψιμο, β) με φάρμακα και γ) βιολογική καταπολέμηση. Τα φάρμακα που χρησιμοποιούνται είναι : α) είδη σουλφαμιδών, β) τερραμυκίνη, γ) χρυσομυκίνη. Η Ευρωπαϊκή σηψιγονία, είναι ελαφρότερη ασθένεια από την Αμερικάνικη σηψιγονία, επιφέρει όμως σοβαρές ζημιές στο σμήνος. Η μετάδοσή της είναι αρκετά εύκολη. Η διάγνωσή της γίνεται στο μελισσοκομείο. Οι τρόποι θεραπείας της είναι :α) αλλαγή της βασίλισσας, και β) με χρήση τερραμυκίνης. Η παρασηψιγονία έχει ορισμένα συμπτώματα που μοιά-ζουν με αυτά της Ευρωπαϊκής και Αμερικάνικης σηψιγονίας. Η παρασηψογονία άλλες φορές μεταδίδεται γρήγορα και άλλες φορές αργά. Η διάγνωσή της γίνεται στο μελισσοκομείο. Τα μέτρα θεραπείας και πρόληψης είναι η χρήση τερραμυκίνης και στρεπτομυκίνης. Η Σακκόμορφος σηψιγονία οφείλεται σε ιούς και είναι πολύ μεταδοτική και μολυσματική ασθένεια. Η εξάπλωσή της είναι σχετικά βραδεία. Η διάγνωση της ασθένειας γίνεται στο μελισσοκομείο. Δεν υπάρχει αποτελεσματική θεραπεία για την Σακκόμορφο σηψιγονία. Όταν είναι σε ελαφριά μορφή η ασθένεια, μπορούμε να εφαρμόσουμε την θεραπεία που γίνεται στην Ευρωπαϊκή σηψιγονία και σε βαρεία μορφή εφαρμόζουμε ότι και στην θεραπεία της Αμερικάνικης σηψιγονίας . Επίσης προτείνεται και η αυτοθεραπεία με την ενίσχυση των ασθενών σμηνών με αντικατάσταση της βασίλισσας. Τέλος, για να μειώσει ο μελισσοκόμος τον κίνδυνο μόλυνσης των μελισσών του, θα πρέπει να τηρεί τα σωστά υγειονομικά μέτρα, να κάνει έγκαιρες διαγνώσεις και πάνω απ’ όλα είναι απαραίτητο να έχει τις στοιχειώδεις εκείνες γνώσεις, που θα τον βοηθήσουν να αναγνωρίζει τις ασθένειες.

Thesis
NonPeerReviewed

Μελισσοκομία

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2006


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.