Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2012 (EL)
Μάρκετινγκ

Μανώλα, Βασιλική

To Marketing, έχει μπει πλέον για τα καλά στην ζωή μας. Κάθε απόφαση του σύγχρονου ανθρώπου περνάει μέσα από το Marketing όπως και οι καταναλωτικές του συνήθειες. Η στρατηγική εκφράζει τη νοητή ευθεία που συνδέει το σημείο που βρίσκεται σήμερα η επιχείρηση με το σημείο που θέλει να προσεγγίσει στο μέλλον και αποτελεί τον άξονα γύρω από τον άξονα γύρω από τον οποίο πρέπει να περιστραφεί όλη η δραστηριότητα της. Δηλαδή η στρατηγική εκφράζει τον τρόπο που πρέπει να λειτουργήσει η επιχείρηση, για να εξασφαλίσει συγκριτικά. Συγκριτικά πλεονεκτήματα έναντι των ανταγωνιστών της, ώστε να διαφοροποιηθεί από αυτούς και να χρησιμοποιήσει τις δυνάμεις της για να μεγιστοποιήσει την ικανοποίηση των πελατών της αφενός με τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που τους προσφέρει και των μετοχών της αφετέρου μέσω των κερδών της. Το στρατηγικό Μάρκετινγκ εκφράζει τη στρατηγική της επιχείρησης σε όρους του μάρκετινγκ. Η στρατηγική Μάρκετινγκ αποτελείται από ένα σύνολο κατευθυντηρίων γραμμών που αναφέρονται κυρίως στον προσανατολισμό της εμπορικής δραστηριότητας της επιχείρησης , στα μέσα που θα χρησιμοποιήσει η επιχείρηση για να μπορέσει να διατηρήσει ή να βελτίωση την ανταγωνιστική της θέση στην αγορά, στον τρόπο που θα κατανείμει και θα χρησιμοποιήσει τους πόρους που έχει στη διάθεση της για να πετύχει με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο τους στόχους του Μάρκετινγκ. Οι στρατηγικές επιλογές κάθε επιχείρησης ποικίλλουν ανάλογα με το αντικείμενο και τους συγκεκριμένους στόχους της.

Thesis
NonPeerReviewed

Μάρκετινγκ

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2012


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.