Μάρκετινγκ υπηρεσιών και ικανοποίηση πελατών

 
This item is provided by the institution :
TEI of West Macedonia
Repository :
@naktisis
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2012 (EN)
Μάρκετινγκ υπηρεσιών και ικανοποίηση πελατών

Κεσελίδου, Βασιλεία
Στράντζαλης, Ιωάννης

Το πρώτο κεφάλαιο αφορά το Μάρκετινγκ και την ανάλυση του. Γίνετε ανάλυση της λειτουργίας του Μάρκετινγκ και ιδιαίτερα του μίγματος Μάρκετινγκ. Ακόμη μελετάται ο ρόλος τηε προώθησης πωλήσεων, της διαφήμισης αλλά και της διανομής ως σημαντικά κομμάτια του Μάρκετινγκ. Το δεύτερο κεφάλαιο αφορά το Μάρκετινγκ Υπηρεσιών. Αναλύετε ο ορισμο'ς της υπηρεσίας και αναφέρονται τα βασικά χαρακτηριστικά της (άϋλη, αδιαχώριστο, μεταβλητότητα, άμεση απαξίωση). Επιπλέον γίνεται ταξινό,ηση των υπηρεσιών με βάση τα κριτίρια επιλογής τους, αλλά και την ύπαρξη της μεταβλητότητας στις υπηρεσίες. Το τρίτο κεφάλαιο αφορά την Έννοια της Ικανοποίησης. Γίνετε ανάλυση του ορισμού της ικανοποίησης, αλλά και της αξιολόγησης της ποιότητας των προϊόντων. Επίσης αναλύετε η ικανοποίηση και η δυσαρέσκεια των πελατών, μέσω θεωρητικής ανάπτυξης , αλλά και προσεγγίσεις παραδειγμάτων με πελάτες. Επιπλέον γίνετε αναφορά στους παράγοντες που επηρεάζουν τη συνπεριφορά των καταναλωτών, και τη μέτρηση της ικανοποίησης των πελατών. Το τέταρτο κεφάλαιο αφορά τους πελάτες και την ικανοποίηση τους. Δίνετε έμφαση στοπν ορισμό του πελάτη, στους τύπους και τους τρόπους σκέψεις των πελατών. Ακόμη γίνετε ανάλυση της σημασίας της καλής και ποιοτικής εξυπηρέτησης των πελατών και του ρόλου του προσωπικού σε αυτή. Επιπλέον γίνετε μια μελέτη των μεταβολών των απαιτήσεων των πελατών, αλλά και των προσδοκιών των καταναλωτών σε σχέση με τις παρεχόμενες υπηρεσίες. Στο πέμπτο κεφάλαιο αφορά τη Διατήρηση και Ικανοποίηση των Πελατών. Γίνετε ανάλυση της διοίκησης προτεραιοτήτων, της εμπειρίας εξυπηρέτησης πελατών, αλλά και τις περιπτώσεις αντιμετώπισης δύσκολων πελατών. Ακόμη γίνετε αναφορά στις έννοιες της αφοσίωσης, της διατήρησης, αλλά και της πιστότητας των πελατών. Στο τέλος του κεφαλαίου γίνετε μια παρουσίαση των προτεραιοτήτων των πελατών στην Ευρώπη. Στο έκτο κεφάλαιο γίνετε μια ανάπτυξη και ανάλυση των συμπερασμάτων που προέκυψαν από την επεξεργασία των θεωρητικών εννοιών και των προσεγγίσεων περιπτώσεων μέσα από παραδείγματα.

Thesis
NonPeerReviewed

Μάρκετινγκ
Ικανοποίηση καταναλωτή

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2012


cc_by_nc_nd*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)