Αξιολόγηση της συμφωνίας ελεύθερου εμπορίου μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Κορέας

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2008 (EL)
Αξιολόγηση της συμφωνίας ελεύθερου εμπορίου μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Κορέας

Ροζού, Δήμητρα-Αθηνά
Παντελιάς, Ιωάννης

Με την απαρχή της παγκοσμιοποίησης νέα δεδομένα παρουσιάστηκαν στο παγκόσμιο οικονομικό περιβάλλον. Χώρες όπως η Νότια Κορέα δε μπορούσαν να λειτουργήσουν ανταγωνιστικά έξω από τα όρια της χώρας τους κυρίως λόγω πολιτικών, κοινωνικών και οικονομικών προβλημάτων καθώς και πολλών στρατιωτικών παρεμβάσεων Σήμερα όμως αυτό έχει αλλάξει. Η παγκοσμιοποίηση έδωσε το περιθώριο στις χώρες αυτές να λειτουργήσουν ανταγωνιστικά έξω από τα στενά όρια των συνόρων τους και να έρθουν σε επαφή με τις χώρες της Δύσης. Στην παρούσα εργασία μελετάται η οικονομική πορεία της Νοτίου Κορέας, τις συνεργασίες που ανέπτυξε και αναπτύσσει σε συνεργασία με την Ευρωπαική Ένωση, τη συνεχή της ανάπτυξη λόγω του χαμηλού εργατικού κόστους, αλλά και της ευρύτερης δυναμικής της χώρας. Τα τελευταία χρόνια όπως θα αναφερθεί και στην μελέτη αυτή υπάρχουν πολλοί ξένοι επενδυτές οι οποίοι εισέρχονται στην αγορά της Κορέας και επιτυγχάνουν να στήσουν αναταγωνιστικές επιχειρήσεις βοηθώντας με αυτό τον τρόπο την οικονομία της χώρας. Η Ελλάδα έχει αναπτύξει ουσιαστικές σχέσεις με την χώρα της Νοτίου Κορέας αναγνωρίζοντας τη δυναμική που έχει για περαιτέρω ανάπτυξη στο εγγύς μέλλον.

Thesis
NonPeerReviewed

Διεθνές εμπόριο

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2008


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.