Το σύστημα των γενικευμένων δασμολογικών προτιμήσεων της Ευρωπαικής Ένωσης

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2008 (EL)
Το σύστημα των γενικευμένων δασμολογικών προτιμήσεων της Ευρωπαικής Ένωσης

Κωστίκα, Λαμπρινή

Ο βασικός στόχος της παρούσας μελέτης είναι να αξιολογήσει τη λειτουργία του ΣΓΠ της ΕΕ σε δύο επίπεδα, που καθορίζονται από τους δύο παραπάνω στόχους. Αναλύοντας παράλληλα το περιβάλλον λειτουργίας του μηχανισμού αυτού, το διεθνές εμπόριο, και τις φάσεις ανάπτυξης του ΣΓΠ, τα αποτελέσματα της αξιολόγησης της εφαρμογής του δείχνουν ότι ενώ σε συνολικό επίπεδο οι εξαγωγές των ΛΑΧ προς την ΕΕ παρουσιάζουν αυξητικές τάσεις, εντούτοις η μείωση των εξαγωγών αγροτικών προϊόντων αποτελεί σημαντικό μειονέκτημα, δεδομένης της σημασίας του πρωτογενούς τομέα για τις αναπτυσσόμενες χώρες. Αντίθετα, όσο αφορά στον δεύτερο στόχο του ΣΓΠ, τα αποτελέσματα είναι περισσότερο ενθαρρυντικά, δεδομένου ότι οι ΛΑΧ παρουσιάζουν τα τελευταία χρόνια ικανοποιητικά επίπεδα εκβιομηχάνισης και οικονομικής ανάπτυξης. Παρόλα αυτά, αποτελεί αντικείμενο μελλοντικής μελέτης ο καθορισμός των κρατών που απολαμβάνουν τα οφέλη αυτά από την υπαγωγή τους στο ΣΓΠ της ΕΕ, ώστε να διασφαλιστεί ότι ο συγκεκριμένος μηχανισμός αφορά στο σύνολο των ΛΑΧ και όχι σε συγκεκριμένα κράτη που έχουν τη δυνατότητα καλύτερης πρόσβασης στις ευρωπαϊκές αγορές.

Thesis
NonPeerReviewed

Διεθνές εμπόριο

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2008


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.