Καλλιεργώντας και αναπτύσσοντας τις εμπορικές σχέσεις με χώρες του εξωτερικού. Η περίπτωση της Κίνας

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2008 (EL)
Καλλιεργώντας και αναπτύσσοντας τις εμπορικές σχέσεις με χώρες του εξωτερικού. Η περίπτωση της Κίνας

Κλείτσας, Γεώργιος

Με την παρακάτω εργασία θα προσπαθήσουμε να δείξουμε στοι αναγνώστες της στοιχεία που αφορούν στην περίπτωση καλλιέργειας κ ανάπτυξης εμπορικών σχέσεων της Ελλάδος με την χώρα της Κίνα Παρουσιάζουμε συνοπτικά και με την βοήθεια πολλών μακροοικονομικά στοιχείων την κατάσταση της Κινεζικής αγοράς μεσομακροπρόθεσμα θέλονκ να δώσουμε βάση στις αλλαγές και μεταρρυθμίσεις που η ίδια αλλά και οι καιρ επέβαλαν και με μεγάλο στόχο την ένταξη της στον ΠΟΕ. Αναφέρουμ σημαντικά στοιχειά όπως για το εξωτερικό εμπόριο της, τις άμεσες ξένί επενδύσεις και με την σημαντική συνδρομή και βοήθεια κάποιων πινάκω αναδεικνύουμε την πραγματική κατάσταση των οικονομικών σχέσεων τον δυ κρατών καθώς και τις μεταβολές που μπορεί να υπάρχουν τα τελευταία χρόνι Αναδεικνύεται η μέχρι τώρα εμπορική σχέση των δυο χωρών και τη προσπάθεια της Ελληνικού στοιχείου να αναπτύξει όλο και στενότερου εμπορικούς δεσμούς με την Κίνα εκμεταλλευόμενο τον διπλό χαρακτήρα του ω μέλος του ΠΟΕ και της ΕΕ, αλλά και τις όποιες οικονομικές δυνατότητες πο πηγάζουν από την Κινεζική αγορά δίνοντας παράλληλα και πληροφορίες στου μελλοντικούς επενδυτές για την κατάσταση στην Κίνα και το πώς η ένταξη τη στον ΠΟΕ κατάφερε να ανοίξει τις πόρτες της στους ξένους επενδυτές. Επίση παρουσιάζονται τα όποια συμπεράσματα που πηγάζουν από αυτή τη τεραστ συλλογή στοιχείων και πληροφοριών καθώς και το τι πρέπει να γίνει από τη πλευρά του κράτους και των επενδυτών για την ενδυνάμωση των εμπορικώ

Thesis
NonPeerReviewed

Διεθνές εμπόριο

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2008


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.