Επενδυτική παρουσία και δραστηριοποίηση των ελληνικών τραπεζών στα Βαλκάνια

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2008 (EL)
Επενδυτική παρουσία και δραστηριοποίηση των ελληνικών τραπεζών στα Βαλκάνια

Κούστα, Δήμητρα

Η συγκεκριμένη εργασία φιλοδοξεί να παρουσιάσει μια γενικότερη εικόνα της επενδυτικής παρουσίας και δραστηριοποίησης των Ελληνικών τραπεζών στις Βαλκανικές χώρες. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην Ελληνική επιχειρηματικότητα στα Βαλκάνια και στους λόγους που ωθούν τις Ελληνικές τράπεζες να πραγματοποιούν συγχωνεύσεις και εξαγορές ξένων τραπεζών. Στο πρώτο κεφάλαιο της παρούσας μελέτης αναλύονται οι επικρατούσες συνθήκες και τα κύρια χαρακτηριστικά των οικονομικών των κυριότερων (πλην Ελλάδος) Βαλκανικών χωρών. Επιπρόσθετος, περιγράφεται η πορεία σύγκλισης των υπό ένταξη στην Ε.Ε., Κρατών της Βαλκανικής και η πορεία του τραπεζικού συστήματος στις εν λόγω χώρες. Στο δεύτερο κεφάλαιο παρουσιάζεται η υφιστάμενη κατάσταση ανάπτυξης του ∆ικτύου των Μονάδων ( Υποκαταστημάτων / Θυγατρικών Τραπεζών ) των Ελληνικών Τραπεζών στις χώρες της Βαλκανικής , με την παράθεση των σχετικών στατιστικών στοιχείων. Στο τρίτο και τελευταίο κεφάλαιο της μελέτης, περιγράφεται αρχικά η πορεία των Ελληνικών τραπεζών στην Βαλκανική αγορά και πραγματοποιείται Swot Analysis περιγράφοντας τα δυνατά και αδύνατα σημεία του Ελληνικού Τραπεζικού Συστήματος στις αναπτυσσόμενες χώρες της Βαλκανικής Χερσονήσου καθώς και τις υπάρχουσες - μελλοντικές ευκαιρίες και απειλές περαιτέρω ανάπτυξης των Ελληνικών Τραπεζών στην Βαλκανική αγορά Ολοκληρώνοντας την μελέτη παρουσιάζεται μια σφαιρική εκτίμηση της όλης ανάλυσης με σκοπό την αύξηση και βελτίωση της αποτελεσματικότητάς τους , την εδραίωση της θέσης τους και την ενίσχυση του κυρίαρχου ρόλου τους στην πολλά υποσχόμενη αγορά των Βαλκανίων. Τέλος, η εισήγηση αυτή πλαισιώνεται από την χρησιμοποιηθείσα αναλυτική και εμπεριστατωμένη βιβλιογραφία/ αρθρογραφία και εν γένει πηγές, καθώς επίσης και από παράρτημα πινάκων .

Thesis
NonPeerReviewed

Επενδύσεις, Ξένες
Τράπεζες και τραπεζικές εργασίες

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2008


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.