Υποχρεωτικές και αναγκαίες διαδικασίες ποιότητας στα πλαίσια της εγκατάστασης του συστήματος διαχείρισης ποιότητας που βασίζεται στο πρότυπο EN ISO 9001:2000 στις ελληνικές εξαγωγικές επιχειρήσεις του κλάδου της παραγωγής αρτοσκευασμάτων

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2008 (EL)
Υποχρεωτικές και αναγκαίες διαδικασίες ποιότητας στα πλαίσια της εγκατάστασης του συστήματος διαχείρισης ποιότητας που βασίζεται στο πρότυπο EN ISO 9001:2000 στις ελληνικές εξαγωγικές επιχειρήσεις του κλάδου της παραγωγής αρτοσκευασμάτων

Νικολαΐδου, Καρολίνα
Μαρβάκη, Ευαγγελία

Ο κλάδος παραγωγής αρτοσκευασμάτων σημειώνει σημαντική άνοδο τα τελευταία χρόνια, αυξάνοντας τον όγκο και των εξαγωγών. Θα πρέπει όμως να σημειωθεί ότι χαρακτηρίζεται από κατακερματισμό και ταυτόχρονη συγκέντρωση, που δημιουργεί σημαντικές ανταγωνιστικές πιέσεις στις επιχειρήσεις. Η ποιότητα των προϊόντων αποτελεί πλέον τον πρωταρχικό στόχο των εταιρειών, ώστε να διασφαλιστούν τόσο οι απαιτήσεις των καταναλωτών όσο και η ικανοποίηση των νομοθετημάτων που σχετίζονται με την ασφάλεια των τροφίμων. Μέσα σε αυτά τα πλαίσια, εδώ και αρκετά χρόνια, οι επιχειρήσεις με έντονο εξαγωγικό χαρακτήρα που λειτουργούν στον κλάδο παρασκευής αρτοσκευασμάτων έχουν προβεί σε ενέργειες που να διασφαλίζουν το επίπεδο της προσφερόμενης ποιότητας. Πιο συγκεκριμένα, οι εταιρείες έχουν πιστοποιηθεί κατά το ISO 9001:2000, διασφαλίζοντας ποιοτική ολοκλήρωση όλων των διαδικασιών της επιχειρηματικής τους δράσης. Η παρούσα πτυχιακή εργασία διερεύνησε τα ιδιαίτερα γνωρίσματα του κλάδου και κατέληξε στο συμπέρασμα πως εκτός των υποχρεωτικών απαιτήσεων του προτύπου που σχετίζονται με την πολιτική ποιότητας, οι εταιρείες οφείλουν να οργανώσουν την διαδικασία εξαγωγών, προμηθειών και συσκευασίας - τυποποίησης.

Thesis
NonPeerReviewed

Αρτοποιοί και αρτοποιεία
Πρότυπα διαχείρισης ποιότητας
Εξαγωγικές επιχειρήσεις - Ελλάδα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2008


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.