Πρόσφατα η αγγλική κυβέρνηση ανακοίνωσε την αύξηση των διδάκτρων για τη φοίτηση στα πανεπιστήμια (σε προπτυχιακό επίπεδο), η οποία ξεσήκωσε θύελλα διαμαρτυριών από τους φοιτητές: μελέτη περίπτωσης της παρουσίασης από το Βρετανικό τύπο των αυξήσεων των διδάκτρων αλλά και των αντιδράσεων των φοιτητών

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2013 (EL)
Πρόσφατα η αγγλική κυβέρνηση ανακοίνωσε την αύξηση των διδάκτρων για τη φοίτηση στα πανεπιστήμια (σε προπτυχιακό επίπεδο), η οποία ξεσήκωσε θύελλα διαμαρτυριών από τους φοιτητές: μελέτη περίπτωσης της παρουσίασης από το Βρετανικό τύπο των αυξήσεων των διδάκτρων αλλά και των αντιδράσεων των φοιτητών

Κολευρή, Γεωργία
Παπαδάκη, Παναγιώτα

Η παρούσα εργασία έχει στόχο να μελετήσει και να αναλύσει τo νέο νομο της Αγγλικής κυβέρνησης αναφορικά με την αύξηση των διδάκτρων στα Αγγλικά πανεπιστήμια σε προπτυχιακό επίπεδο. Η μεθοδολογία της εργασίας στηρίζεται στη συλλογή δευτερογενών δεδομένων, τα οποία συλλέχθηκαν μέσα από βιβλία, άρθρα σε περιοδικά, αλλά και μέσα από επίσημους διαδικτυακούς τόπους. Παράλληλα θα διεξαχθεί και ποιοτική έρευνα, σε υλικό που συγκεντρώθηκε από τρεις αγγλικές εφημερίδες (Daily Telegraph, The Guardian και The Times), προκειμένου να διερευνηθεί η άποψη του αγγλικού τύπου απέναντι στην απόφαση της κυβέρνησης. Η μέθοδος που χρησιμοποιήθηκε ήταν η ανάλυση περιεχομένου και το δείγμα της έρευνας συλλέχθηκε κυρίως από τις τρεις αγγλικές εφημερίδες και ελάχιστα από ελληνικές (το Βήμα, την Ελευθεροτυπία το Εθνος). Η έρευνα πραγματοποιήθηκε τη χρονική περίοδο 8/9/2010 έως 9/12/2010 βαρύτητα δώσαμε στο χρονικό διάστημα από 1/11/2010 έως 15/11/2010 όπου το θέμα ήταν επίκαιρο. Το βασικό συμπέρασμα της παρούσης μελέτης είναι ότι το σύνολο του τύπου ήταν αρνητικό στα νέα μέτρα και προσπάθησε να δείξει πόσο λάθος θα είναι για τη κυβέρνηση να προχωρήσει σ’ αυτές τις αυξήσεις, υπήρξαν εναλλακτικές προτάσεις στήριξης των πανεπιστήμιων είτε με μικρότερη αύξηση διδάκτρων είτε με στήριξη από τον ιδιωτικό τομέα. Στο σύνολο τους οι εφημερίδες είχαν παρόμοια αντιμετώπιση στο θέμα, εστιάζοντας σε παρόμοιες θεματικές και δίνοντας βαρύτητα σε παρόμοια ζητήματα. Η διαφοροποίηση είχε να κάνει με το πώς απέδωσαν το κάθε ζήτημα και σ’ αυτό έπαιξε ρόλο η πολιτική τους θέση, η σχέση τους με τα κοινωνικά ζητήματα, η απόφαση τους ως φορείς να δώσουν έκταση ή όχι στο ζήτημα.

Thesis
NonPeerReviewed

Εκπαίδευση

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2013


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.