Μέτρηση εικόνας ενός τουριστικού προορισμού

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2013 (EL)
Μέτρηση εικόνας ενός τουριστικού προορισμού

Λέκκα, Ειρήνη

Στόχος αυτής της έρευνας ήταν η διερεύνηση της εικόνας του τουριστικού προορισμού της Ελαφονήσου. Η διεξαγωγή της έρευνας έγινε με την διανομή ερωτηματολογίου με την προσωπική μέθοδο (έντυπη μέθοδος) και μέσω διαδικτύου (ηλεκτρονική μέθοδος). Το δείγμα της έρευνας ήταν συνολικά 199 ερωτώμενοι. Τα αποτελέσματα που προέκυψαν από την διεξαγωγή της έρευνας είναι ποικίλα. Η άποψη των τουριστών για τις εννέα διαστάσεις του τουριστικού προορισμού είναι ότι το περιβάλλον της Ελαφονήσου αποτελεί την καλύτερη διάσταση του τουριστικού προορισμού με την διάσταση της χαλάρωσης να ακολουθεί. Το φύλο επηρέασε την άποψη των ερωτώμενων καθώς οι γυναίκες πιστεύουν πώς ο προορισμός διαθέτει καλύτερα φυσικά αξιοθέατα σε αντίθεση με τους άνδρες.

Thesis
NonPeerReviewed

Τουρισμός - Μάρκετινγκ
Τουρισμός - Ελλάδα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2013


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.