Ανάπτυξη μιας πολυμεσικής εφαρμογής για την προβολή της πόλης της Καστοριάς

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2012 (EL)
Ανάπτυξη μιας πολυμεσικής εφαρμογής για την προβολή της πόλης της Καστοριάς

Λιανού, Πολυξένη Κ.

Η χρήση των Νέων Τεχνολογιών και ειδικότερα των πολυμεσικών εφαρμογών για την προβολή ενός τόπου κρίνεται απαραίτητη στη σύγχρονη Κοινωνία της Πληροφορίας. Η Ψηφιακή Εποχή καθορίζει τη ζωή μας σε κάθε έκφανσή της. Στόχος της παρούσας πτυχιακής εργασίας είναι, όχι απλά η τουριστική, αλλά μια γενικότερη θετική προβολή της πόλης της Καστοριάς μέσα από μια δυναμική και ευχάριστη παρουσίαση βασικών πληροφοριών σχετικά με την πρόσβαση, τον πολιτισμό και τις δραστηριότητες. Το θεωρητικό κομμάτι της εργασίας πραγματεύεται μεταξύ άλλων κυρίως τη συνεισφορά των τεχνολογιών πολυμέσων στην προβολή ενός τόπου. Η συλλογή πρωτογενούς υλικού για τη δημιουργία μίας πρωτότυπης πολυμεσικής εφαρμογής ξεκίνησε άμεσα. Η επεξεργασία των εικόνων, των βίντεο, των ήχων και των κειμένων έγινε μέσω ειδικών προγραμμάτων. Έτσι, προκειμένου η εφαρμογή να πάρει την τελική, ολοκληρωμένη μορφή της, χρησιμοποιήθηκαν φυλλομετρητές για αναζήτηση κειμένων στο διαδίκτυο, το Word και το Google Earth, καθώς και προγράμματα όπως το Photoshop, το Photo Impression, το Audacity, το Premiere, το Windows Movie Maker και φυσικά το εργαλείο συγγραφής Director. Τα στάδια ανάπτυξης της εφαρμογής ακολουθήθηκαν σύμφωνα με τη σχετική βιβλιογραφία.

Thesis
NonPeerReviewed

Τουριστική πολιτική
Διαδίκτυο (Internet)

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2012


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.