Ο ρόλος της εργασιακής ικανοποίησης και της υποκίνησης στις ελληνικές επιχειρήσεις

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2013 (EL)
Ο ρόλος της εργασιακής ικανοποίησης και της υποκίνησης στις ελληνικές επιχειρήσεις

Ζούμπου, Χριστίνα- Άννα-Μαρία

Η πτυχιακή αυτή εργασία, εξετάζει τον ορισμό και τις τεχνικές της υποκίνησης των εργαζομένων, δηλαδή την διαδικασία παρακίνησης τους, καθώς επίσης και τον ορισμό της εργασιακής ικανοποίησης, όπου είναι τα ευχάριστα αισθήματα που νιώθει ο εργαζόμενος κατά τη διάρκεια της εργασίας του. Μελετά μέσα από διάφορα ξενόγλωσσα αλλά και ελληνικά άρθρα το ρόλο της υποκίνησης, αλλά και της ικανοποίησης των εργαζομένων στην επιτυχία της επιχείρησης, όταν λαμβάνονται σωστά υπ’ όψιν από τη διοίκηση. Παράλληλα, γίνεται αναφορά στη διοίκηση ανθρωπίνων πόρων, στις θεωρητικές προσεγγίσεις της υποκίνησης (Maslow, Herzberg, Vroom) και τα εργαλεία μέτρησης της εργασιακής ικανοποίησης (Job Descriptive Index, Minnesota Satisfaction Questionnaire). Θέλοντας λοιπόν να διατυπωθεί, αν οι εργαζόμενοι στις Ελληνικές επιχειρήσεις είναι ικανοποιημένοι από το αντικείμενο εργασίας τους και τι θα τους υποκινούσε ώστε να βελτιωθεί η παραγωγικότητά τους, διεξήχθη πρωτογενής ποσοτική έρευνα με ερωτηματολόγια που δόθηκαν σε εργαζομένους τραπεζών και σούπερ μάρκετ. Από την έρευνα προέκυψε ότι 40% των εργαζομένων είναι μέτρια ικανοποιημένοι από το αντικείμενο εργασίας τους και το 38,6% από την αμοιβή τους. Αντίθετα, 32,7% των εργαζομένων φαίνεται να είναι πολύ ικανοποιημένοι από τις συναδελφικές τους σχέσεις και αρκετά ικανοποιημένοι από τις σχέσεις τους με τους προϊσταμένους της επιχείρησης είναι οι εργαζόμενοι με ποσοστό 34,7%. Τα αποτελέσματα αναδεικνύουν, ότι οι εργαζόμενοι στην Ελλάδα δεν είναι 100% εργασιακά ικανοποιημένοι, γεγονός που μπορεί να οφείλεται στην οικονομική κρίση που βιώνει η χώρα τα τελευταία χρόνια, καθώς το 53% των εργαζομένων απάντησε πως θα υποκινούνταν με την αύξηση του μισθού τους.

Thesis
NonPeerReviewed

Επιχειρήσεις
Εργασία και εργαζόμενοι

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2013


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.