Το fashion marketing στις ελληνικές επιχειρήσεις

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2012 (EL)
Το fashion marketing στις ελληνικές επιχειρήσεις

Τσούρτη, Αθανασία
Γκίνου, Ευγενία
Κωνσταντινίδου, Ελισάβετ

Σε μία περίοδο ευρύτερης ύφεσης κοινωνικών, πολιτικών και οικονομικών θεσμών και δεδομένων, θα μπορούσαμε είτε να παραδοθούμε στο αβέβαιο μέλλον είτε να αναζητήσουμε ένα πιθανότερο μέλλον σε τομείς που η Ελλάδα και η ελληνική οικονομία θα μπορούσε να στηρίξει. Για το δεύτερο λόγο και για λόγους προσωπικής προτίμησης της ομάδας μας προς το κλάδο τη μόδας, θελήσαμε να αφουγκραστούμε μέσω της πτυχιακής μας έρευνας σε τη φάση βρίσκεται ο χώρος της μόδας και τη στάση διατηρούν οι καταναλωτές δεδομένου των οικονομικών δυσχερειών. Το πρώτο μέρος της εργασίας μας είναι θεωρητικό και περιλαμβάνει το θεωρητικό υπόβαθρό των εννοιών της μόδας, του marketing και της έννοιας του καταναλωτισμού, ενώ στο δεύτερο μέρος γίνεται μία εμπεριστατωμένη ανάλυση στα κρίσιμα ευρήματα της έρευνας μας.

Thesis
NonPeerReviewed

Ένδυση και ενδύματα - Βιομηχανία και εμπόριο
Μάρκετινγκ

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2012


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.