Η προβολή και επικοινωνία των τουριστικών πόλων και αξιοθέατων της Ρόδου

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2012 (EL)
Η προβολή και επικοινωνία των τουριστικών πόλων και αξιοθέατων της Ρόδου

Αθανάσας, Νικόλαος
Καρίκας, Δημήτριος - Παναγιώτης

Η παρούσα εργασία εξετάζει την τουριστική προβολή και επικοινωνία των σημαντικότερων αξιοθέατων και τουριστικών πόλων της Ρόδου. Αρχικά παρουσιάζονται αυτά τα αξιοθέατα και οι τουριστικοί πόλοι του νησιού. Κατόπιν γίνεται μια αναφορά στους τουριστικούς φορείς της Ρόδου και προκύπτει πως αυτοί που έχουν την ευθύνη για την προβολή του νησιού είναι ο Οργανισμός Προώθησης Ροδιακού Τουρισμού και ο Δωδεκανησιακός Οργανισμός Τουρισμού, των οποίων και οι δράσεις επιλέγονται να παρουσιαστούν. Στη συνέχεια γίνεται μια εκτενής ανάλυση των δράσεων τους (έντυπο υλικό, συμμετοχή σε τουριστικές εκθέσεις, φιλοξενίες και δράσεις δημοσίων σχέσεων κ.ο.κ). Τέλος, μέσα από την παρουσίαση δράσεων προβολής και δημοσίων σχέσεων στον τουρισμό και την ανάλυση των παραπάνω δράσεων των Οργανισμών, διαμορφώνονται προτάσεις για την βελτίωση της τουριστικής προβολής της Ρόδου. Χρησιμοποιώντας μεθόδους όπως η αναζήτηση στο διαδίκτυο, η συγκέντρωση και ανάλυση αρχειακού υλικού και οι συνεντεύξεις με φορείς του τουρισμού της Ρόδου, προέκυψαν τα τελικά συμπεράσματα.

Thesis
NonPeerReviewed

Τουρισμός
Τουριστικό μάρκετινγκ

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2012


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.