Οι δημόσιες σχέσεις και επικοινωνία του περιφερειακού τύπου: εμπειρική ερευνά και προτάσεις στην ελληνική επικράτεια

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2013 (EL)
Οι δημόσιες σχέσεις και επικοινωνία του περιφερειακού τύπου: εμπειρική ερευνά και προτάσεις στην ελληνική επικράτεια

Μάμαλη, Σοφία

Τα ΜΜΕ αποτελούν σημαντικό μέρος της ζωής όλων των πολιτών, όμως με ποιο τρόπο καταφέρνουν να κυριαρχήσουν τα ΜΜΕ στη ζωή μας; Τα περιφερειακά μέσα αντιμετωπίζουν έντονο ανταγωνισμό με ποιόν τρόπο όμως μπορούν να επικρατήσουν; Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να διερευνηθούν οι λόγοι που οι δημόσιες σχέσεις και επικοινωνία είναι απαραίτητες στον περιφερειακό τύπο και αυτοί είναι κατά κύριο λόγο: η ανάπτυξη των σχέσεων και μεταξύ των εργαζομένων και μεταξύ της εφημερίδας και των αναγνωστών καθώς και των τοπικών φορέων. Ο σχεδιασμός του επικοινωνιακού προγράμματος, με ποιον τρόπο δηλαδή θα καταφέρουν την επικοινωνία με τους φορείς και το κοινό που έχουν θέσει ως στόχο. Η οργάνωση της προβολής του περιφερειακού τύπου, με ποιους τρόπους θα προσπαθήσουν οι υπεύθυνοι δημοσίων σχέσεων να δημοσιοποιήσουν τον περιφερειακό τύπο και να τον προβάλλουν και τέλος, να αντιμετωπίσουν και να διαχειριστούν την οποιαδήποτε κρίση που αντιμετωπίσει αυτός. Σε πρώτο στάδιο επιδιώκεται να προσδιοριστεί με τη εφαρμογή τηλεφωνικής συνέντευξης αν τα περιφερειακά μέσα στη χώρα μας εφαρμόζουν δημόσιες σχέσεις και με ποιο τρόπο το κάνουν. Επίσης, εξετάζονται οι λόγοι που ακολουθούν μια συγκεκριμένη στάση απέναντι στις δημόσιες σχέσεις. Τα κύρια συμπεράσματα από την έρευνα είναι ότι η πλειοψηφία των περιφερειακών εφημερίδων που συμμετείχαν στο δείγμα μας δήλωσαν ότι δεν εφαρμόζουν δημόσιες σχέσεις στην εφημερίδα τους και ο κύριος λόγος που κρατούν αυτή τη στάση είναι επειδή η έδρα της εφημερίδας τους είναι σε μία μικρή κοινωνία κι όλοι σχεδόν γνωρίζονται μεταξύ τους.

Thesis
NonPeerReviewed

Δημόσιες σχέσεις
Τύπος - Ελλάδα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2013


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.