Τέχνη, παράδοση και πολιτιστικό μάρκετινγκ

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2014 (EL)
Τέχνη, παράδοση και πολιτιστικό μάρκετινγκ

Ρίζου, Ουρανία-Μαρία

Σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν να διερευνήσει και να ερμηνεύσει τις απόψεις των κατοίκων κάθε πόλης της Θεσσαλίας, για την τέχνη,παράδοση και το πολιτιστικό Μάρκετινγκ στη περιοχή της Θεσσαλίας, για το προσωρινό επίπεδο του Πολιτιστικού Μάρκετινγκ. Η μελέτη αυτή τοποθετείται χρονικά σε μια περίοδο έντονης οικονομικής κρίσης. Για το σκοπό της εργασίας πραγματοποιήθηκε βιβλιογραφική ανασκόπηση για την τέχνη ,την παράδοση και το πολιτιστικό Μάρκετινγκ,τη πολιτιστική κληρονομιά ,την πολιτιστική ταυτότητα και των τεσσάρων πόλεων καθώς και την εμπειρική έρευνα. Η εμπειρική ανάλυση βασίστηκε στη χρήση διαστρωματικών δεδομένων ,τα οποία προήλθαν από δειγματοληπτική έρευνα σε 380 κατοίκους σε κάθε πόλη της Θεσσαλίας, η οποία έλαβε χώρα τον Ιανουάριο του 2014 και στηρίχτηκε στη χρήση του ερωτηματολόγιου , που ήταν διαφορετικό για τη κάθε πόλη . Από την εμπειρική ανάλυση προέκυψε ότι οι απόψεις των κατοίκων σχετίζονται με τα δημογραφικά τους χαρακτηριστικά τους και γενικότερα αναγνωρίζονται τα οφέλη της παράδοσης και του πολιτιστικού Μάρκετινγκ. Από την εκτίμηση των δειγμάτων που πάρθηκαν, διαπιστώνεται όχι η ευχαρίστηση των κατοίκων της κάθε, πόλης σχετικά με προσωρινό επίπεδο του πολιτιστικού Μάρκετινγκ και την παράδοση επηρεάζεται από την ηλικία ,την εκπαίδευση ,την έλλειψη ενδιαφέροντος από τις τοπικές αρχές, δημόσιες εγκαταστάσεις / παροχές (δρόμοι ,πλατείες πεζοδρόμια ,γέφυρες) , την ποιότητα ζωής ,την ανάδειξη του τοπικού πολιτισμού και της τοπικής κληρονομιάς από τους αρμόδιους φορείς και την οργάνωση που υπάρχει στις πόλεις για τους επισκέπτες που έρχονται. Επιπλέον ότι οι αρμόδιοι φορείς έχουν φροντίσει για την ανάδειξη του τοπικού πολιτισμού και της τοπικής κληρονομιάς και για την προσέλκυση επισκεπτών ,την αφθονία των εκδηλώσεων των φεστιβάλ και των τοπικών μουσείων ,την αξιοποίηση των αξιοθέατων αρχιτεκτονικής κληρονομιάς και της τοπικής κληρονομιάς της πόλης για την προώθηση του πολιτιστικού Μάρκετινγκ και την υπάρχουσα υποδομή. Τέλος,οι παράμετροι που επηρεάζουν τις απόψεις των κατοίκων για την υπάρχουσα υποδομή στις πόλης είναι το φύλο, η εκπαίδευση, οι υπηρεσίες της πόλης, η κυκλοφοριακή συμφόρηση και η ανάδειξη της τοπικής κληρονομιάς από τους αρμόδιους φορείς.

Thesis
NonPeerReviewed

Πολιτιστική κληρονομιά
Πολιτισμός
Μάρκετινγκ

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2014


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.