Η χρήση της καινοτομίας στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2014 (EL)
Η χρήση της καινοτομίας στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις

Σερέτης, Κωνσταντίνος

Στην παρούσα εργασία γίνετε μια προσπάθεια να αναλυθεί η έννοια της καινοτομίας. Η πτυχιακή εργασία χωρίζεται σε δύο κύρια μέρη. Το θεωρητικό που περιλαμβάνει θεωρητικά στοιχεία σχετικά με την καινοτομία στις μέρες μας καθώς και το Πρακτικό - Ερευνητικό κομμάτι στο οποίο παρουσιάζεται ένα σύντομο ερωτηματολόγιο με την βοήθεια του οποίου θα προσπαθήσουμε να ερευνήσουμε εις Βάθος το θέμα της πτυχιακής. Το θεωρητικό μέρος πραγματεύεται τις διάφορες νύξεις που έχουν ως βάση τους την καινοτομία, προσπαθώντας να αναλύσει την έννοια της καινοτομίας τους σκοπούς της και πόσο σημαντικό και σοβαρό είναι για μια επιχείρηση να την εφαρμόζουν. Συγκρίνονται στην συνέχεια τα στοιχεία της Ευρώπης με την Ελλάδα και διαπιστώνεται πως η χώρα μας βρίσκεται αρκετά βήματα πίσω σε σχέση με τον μέσο όρο της Ευρώπης. Στην σημερινή κρίσιμη ιστορική στιγμή για την οικονομία της Ελλάδος η εξωστρέφεια και η καινοτομία παρουσιάζονται ως μοναδικοί παράγοντες για την επιβίωση και την έξοδο από την ύφεση. Τα στοιχειά που προκύπτουν από το Πρακτικό μέρος δείχνουν πως οι εταιρίες έχουν λάβει σοβαρά πλέον το θέμα της καινοτομίας και προσπαθούν να το εφαρμόσουν έμπρακτα σε διάφορους τομείς , δίνοντας βάση κυρίως στην παραγωγή και την ασφάλεια των προϊόντων τους. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας υπάρχει ένα βασικό πρόβλημα στις ελληνικές επιχειρήσεις σχετικά με την προσαρμοστικότητα τους σε νέες τεχνολογίες και καινοτομίες.

Thesis
NonPeerReviewed

Καινοτομία (επιχείρηση)
Μικρομεσαίες επιχειρήσεις

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2014


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.