Πολιτική και πολιτικοί (βιογραφικά, προσωπικές τροχιές βουλευτών) κατά τον εικοστό αιώνα: συγκριτική μελέτη δυο νομών της Μακεδονίας

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2013 (EL)
Πολιτική και πολιτικοί (βιογραφικά, προσωπικές τροχιές βουλευτών) κατά τον εικοστό αιώνα: συγκριτική μελέτη δυο νομών της Μακεδονίας

Γεμενετζή, Αλκίβια

Η παρούσα εργασία σκοπό έχει να μελετήσει τους γνώμονες με τους οποίους οι ψηφοφόροι, μέσα σε ιδιαίτερες συνθήκες της κάθε εποχής, επέλεγαν τους εκπροσώπους τους για το ελληνικό κοινοβούλιο. Από την έρευνα για τα χαρακτηριστικά της κάθε περιόδου(μεταπολεμικά, μεταπολιτευτικά), θα γίνει προσπάθεια αποσαφήνισης των εκλογικών αποτελεσμάτων και συγκεκριμένα των κριτηρίων με τα οποία επιλέγονταν ο βουλευτής( επάγγελμα, εμπειρία, εγγύτητα και γνώση των προβλημάτων της κοινωνίας). Μέσα από δευτερογενή έρευνα(προϋπάρχουσα βιβλιογραφία), όπου θα συγκεντρωθούν τα απαραίτητα στοιχεία και θα γίνει η δημιουργία πινάκων και διαγραμμάτων, θα αναλυθούν όλοι οι πιθανοί παράγοντες επηρεασμού της ψήφου. Ποια ήταν τα επαγγέλματα των εκλεγμένων βουλευτών και ποιες οι ηλικίες εισαγωγής τους στον πολιτικό στίβο; Ποιοι ήταν οι μακροβιότεροι βουλευτές και τι ήταν αυτό που συνέβαλε σε αυτό το γεγονός; Ποιο κόμμα κατέχει την πρωτιά σε σύνολο βουλευτών που εξελέγησαν; Ποια ήταν τα σημαντικότερα πολιτικά πρόσωπα που άφησαν το όνομα τους στην ιστορία της περιοχής κατά την περίοδο του 1946 έως το 2012; Αυτά είναι τα κύρια ερωτήματα τα οποία θα πρέπει να απαντηθούν στην παρακάτω μελέτη, έτσι ώστε να εξαχθούν τα συμπεράσματα για την επίτευξη του σκοπού της. Αυτοί που υπηρέτησαν τα περισσότερα χρόνια ήταν εκείνοι που είχαν σαν πρώτη προτεραιότητα την ανάπτυξη της περιοχής τους και το συμφέρον αυτών που τους εμπιστευόταν. Από την μια, οι νέοι είχαν τον ζήλο για την επίτευξη των οραμάτων της περιοχής και από την άλλη, οι μεγαλύτεροι σε ηλικία ήταν αυτοί που είχαν την εμπειρία και την ευχέρεια να διευθετούν τα ζητήματα που προέκυπταν. Τελικά όσο και αν διάφοροι παράγοντες επηρεάζουν την ψήφο, το βασικό είναι πως ο λαός επιβραβεύει αυτούς που ενδιαφέρονται για το γενικό καλό του τόπου. Λέξεις κλειδιά: «παράγοντες επηρεασμού της ψήφου» , «άξια εκπροσώπηση», «πολιτική εμπειρία» , «ισχυροί πολιτικοί άντρες».

Thesis
NonPeerReviewed

Πολιτικά κόμματα - Ευρώπη - Ιστορία
Πολιτική

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2013


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.