Έρευνα αγοράς και καταναλωτικής συμπεριφοράς των σπουδαστών του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας στις διαδικτυακές αγορές

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2014 (EL)
Έρευνα αγοράς και καταναλωτικής συμπεριφοράς των σπουδαστών του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας στις διαδικτυακές αγορές

Πολίτης, Κωνσταντίνος

Η παρούσα εργασία έχει ως στόχο τη μελέτη και ανάλυση των καταναλωτικών προτιμήσεων των σπουδαστών του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας στις διαδικτυακές αγορές, στη χρήση του διαδικτύου και των νέων τεχνολογιών. Μεθοδολογικά, η παρούσα εργασία βασίζεται στη σύνθεση πρωτογενών και δευτερογενών και στοιχείων. Τα πρωτογενή στοιχεία προέρχονται από έρευνα αγοράς σε σπουδαστές του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας, στις πόλεις Κοζάνης, Καστοριάς, Γρεβενών, τα οποία συλλέχθηκαν με τη μέθοδο των δομημένων ερωτηματολογίων χρησιμοποιώντας ως εργαλείο ένα ερωτηματολόγιο με κλειστού τύπου ερωτήσεις.

Thesis
NonPeerReviewed

Καταναλωτική συμπεριφορά

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2014


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.