Στερεότυπα και προκαταλήψεις απέναντι σε άνδρες και γυναίκες στο επάγγελμα των δημοσίων σχέσεων

 
This item is provided by the institution :
TEI of West Macedonia
Repository :
@naktisis
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2013 (EN)
Στερεότυπα και προκαταλήψεις απέναντι σε άνδρες και γυναίκες στο επάγγελμα των δημοσίων σχέσεων

Κεχρής, Ισίδωρος-Ιωάννης
Δήμου, Αθηνά

Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι να διερευνηθεί ο βαθμός στον οποίον ο κλάδος των δημοσίων σχέσεων διέπεται από διάκριση των δύο φύλων βάσει των κοινωνικών στερεοτύπων και των προκαταλήψεων. Η επιλεγμένη μεθοδολογία της έρευνας είναι η ποιοτική με την χρήση δομημένων συνεντεύξεων. Το δείγμα της έρευνας αποτελείται από οχτώ (8) στελέχη των δημοσίων σχέσεων. Το αποτέλεσμα της διάκρισης των δύο φύλων είναι η πρόσληψη των γυναικών σε χαμηλής έντασης εργασίες, με λιγότερες απαιτήσεις και ευθύνες, ή ακόμα και σε θέσεις ημιαπασχόλησης. Επίσης, λόγω των οικογενειακών υποχρεώσεων και της μητρότητας, η γυναίκα αναγκάζεται πιο εύκολα να εγκαταλείψει την καριέρα της και να αφοσιωθεί στην οικογένεια. Τα συμπεράσματα της έρευνας καταδεικνύουν ότι οι γυναίκες δεν αντιμετωπίζονται επί ίσοις όροις με τους άντρες στον κλάδο των δημοσίων σχέσεων. Πιο συγκεκριμένα, το ανταγωνιστικό περιβάλλον του κλάδου, η επικοινωνιακή ικανότητα, η ικανότητα διαχείρισης κρίσεων και η επιλογή της μητρότητας από τις γυναίκες αποτελούν χαρακτηριστικά που συμβάλλουν στη διαμόρφωση και διατήρηση των στερεοτύπων και των προκαταλήψεων στον κλάδο των δημοσίων σχέσεων. Ο αντίκτυπος αυτών των στερεοτύπων είναι η έλλειψη αυτοπεποίθησης, η έλλειψη δημιουργικής σκέψης, η μη αξιοποίηση των ικανοτήτων όλων των εργαζομένων, η κακή ψυχολογία των εργαζομένων και η αύξηση των ποσοστών ανεργίας. Η αλλαγή νοοτροπίας είναι επιβεβλημένη, ιδίως στη σημερινή εποχή που χαρακτηρίζεται από υψηλά ποσοστά ανεργίας και χαμηλό επίπεδο διαβίωσης αρκετών οικογενειών. Επίσης, η πολιτεία θα πρέπει να συμβάλλει προς την παροχή υπηρεσιών προς τις μητέρες εργαζόμενες.

Thesis
NonPeerReviewed

Διαπροσωπικές σχέσεις
Δημόσιες σχέσεις

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2013


cc_by_nc_nd*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)