Χορηγία και κορυφαία γεγονότα (mega events): ο ρόλος και ο βαθμός επίδρασης της χορηγίας στην επικοινωνιακή πρακτική και στη διοργάνωση κορυφαίων αθλητικών και πολιτιστικών γεγονότων

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2012 (EL)
Χορηγία και κορυφαία γεγονότα (mega events): ο ρόλος και ο βαθμός επίδρασης της χορηγίας στην επικοινωνιακή πρακτική και στη διοργάνωση κορυφαίων αθλητικών και πολιτιστικών γεγονότων

Παπαπροδρόμου, Κυριάκος

Η εργασία πραγματεύεται το ρόλο και το βαθμό επίδρασης της Χορηγίας στην επικοινωνιακή πρακτική και στη διοργάνωση κορυφαίων αθλητικών και πολιτιστικών γεγονότων. Στο πλαίσιο της μελέτης αυτής εξετάζονται οι περιπτώσεις των Ολυμπιακών Αγώνων της Αθήνας του 2004 και των Ολυμπιακών του Πεκίνου του 2008. Οι συγκεκριμένες διοργανώσεις επιλέχθηκαν ως αντικείμενο μελέτης, λόγω του γεγονότος ότι παρουσιάζουν αθλητικό αλλά και πολιτιστικό ενδιαφέρον σε συνάρτηση με τα χορηγικά τους προγράμματα. Ο θεσμός της χορηγίας αποτελεί στην σύγχρονη κοινωνία ένα ταχύτατα αναπτυσσόμενο εργαλείο επικοινωνίας, ως βασική παράμετρο διαχείρισης γεγονότων (Event Management) για τις επιχειρήσεις. Για να επιτύχει η Χορηγία τον επικοινωνιακό της στόχο είναι πολύ σημαντική η ουσιαστική συνεργασία με τους χορηγούμενους , η κατανόηση των αναγκών των χορηγών από μέρος τους και η συνειδητοποίηση του ρόλου που καλούνται να παίξουν μέσα στο χορηγικό παιχνίδι. Το παραπάνω θέμα παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς αναδεικνύει τη αναγκαιότητα του χορηγού στην διοργάνωση και στην υλοποίηση μεγάλων αθλητικών και πολιτιστικών γεγονότων. Στην σύγχρονη εποχή, κυρίαρχο πρόβλημα όλων των εμπλεκομένων στα κοινωνικά δρώμενα της κοινωνίας είναι ο τρόπος διαχείρισης και επίτευξης της κοινωνικής αναδιανομής των διαφόρων χορηγιών. Επομένως, διερευνείται η σχέση της πολιτείας με όλους εκείνους τους ευαισθητοποιημένους φορείς, που στοχεύουν στην προώθηση του κοινωνικού γίγνεσθαι για το ευρύτερο όφελος, μέσω των ευγενικών πρωτοβουλιών τους. Το σκέλος της χορηγίας, που αναλύεται, βασίζεται στη σχέση που αυτή έχει με την εσωτερική επικοινωνία των επιχειρήσεων, κάτι που παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Αυτό συμβαίνει επειδή οι επιχειρήσεις θεωρούν, ότι η ανάπτυξη και η εμβάθυνση της εσωτερικής επικοινωνίας σε όλα τα επίπεδα ιεραρχίας αποτελεί έναν από τους βασικούς παράγοντες προσδιορισμού της επιτυχίας τους.

Thesis
NonPeerReviewed

Αθλητισμός

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2012


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.