Η επικοινωνία του κλάδου των μεταφορέων και ο δημοσιογραφικός λόγος την περίοδο της κρίσης του επαγγέλματος

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2012 (EL)
Η επικοινωνία του κλάδου των μεταφορέων και ο δημοσιογραφικός λόγος την περίοδο της κρίσης του επαγγέλματος

Καμπετσής, Αντώνης

Ο στόχος της παρούσας μελέτης με βάση και τον προαναφερόμενο τίτλο ήταν να μελετηθεί ο νέος νόμος σχετικά με το άνοιγμα του επαγγέλματος των μεταφορέων και να διευκρινιστεί ο ρόλος των δημοσιογράφων, σε σχέση με τις αντιδράσεις των επαγγελματιών του κλάδου, αντιδράσει οι οποίες επέφεραν κρίση στο επάγγελμα τα τελευταία δυο χρόνια. Ο βασικός στόχος της μελέτης πλαισιώθηκε από επιμέρους στόχους, οι οποίοι ήταν η διευκρίνηση των αρχών που πλαισιώνουν το άνοιγμα του επαγγέλματος, η μελέτη των πλεονεκτημάτων και μειονεκτημάτων της συγκεκριμένης κυβερνητικής ρύθμισης, η διευκρίνιση του ρόλου των δημοσιογράφων στο τρόπο με τον οποίο μελετήθηκε και προβλήθηκε η κρίση μέσα από τα μέσα επικοινωνίας. Η μελέτη των στόχων και η ανάλυση τους έγινε μέσα από τη χρήση βιβλιογραφίας και αρθογραφίας, προκειμένου ν’ αναλυθεί ο κλάδος των μεταφορέων στην Ελλάδα, αλλά και να διευκρινιστεί ο ρόλος των δημοσιογράφων. Για τη μελέτη του νέου νόμου αλλά και των αντιδράσεων έγινε έρευνα σ’ άρθρα εφημερίδων, βάση των οποίων έγινε και η ποιοτική ανάλυση του θέματος. Η ποιοτική ανάλυση βασίστηκε στην ανάλυση περιεχομένου, δηλαδή μελετήθηκαν θεματικές σε σχέση με το θέμα και που δόθηκε μεγαλύτερη βαρύτητα από τη πλευρά των δημοσιογράφων. Η εργασία συμπερασματικά καταλήγει στο ότι οι δημοσιογράφοι έδωσαν μεγαλύτερη βαρύτητα στη κρίση του επαγγέλματος και στις αντιδράσεις των οδηγών ενώ δόθηκε βαρύτητα και στη μελέτη των αρχών του νέου νόμου και στο πως θα επηρεάσουν το επάγγελμα.

Thesis
NonPeerReviewed

Μεταφορές - Οικονομικές απόψεις

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2012


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.