Αντιλήψεις των Αλβανών μεταναστών δεύτερης γενιάς περί κοινωνικών διακρίσεων στην Ελλάδα (έρευνα)

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2012 (EL)
Αντιλήψεις των Αλβανών μεταναστών δεύτερης γενιάς περί κοινωνικών διακρίσεων στην Ελλάδα (έρευνα)

Ζαρίκος, Νικόλαος

Η μετανάστευση των Αλβανών στην Ελλάδα η οποία ξεκίνησε μετά την κατάρρευση του κομμουνιστικού καθεστώτος στην Αλβανία, στις αρχές του 1990, έχει σήμερα σαν αποτέλεσμα την δημιουργία μιας νέας γενιάς Αλβανών μεταναστών, της αποκαλούμενης «δεύτερης γενιάς». Λαμβάνοντας υπόψη ότι η μεγάλη πλειοψηφία των μεταναστών στην Ελλάδα είναι Αλβανικής καταγωγής, η παρούσα εργασία έχει στόχο την αποσαφήνιση των αντιλήψεων των Αλβανών μεταναστών δεύτερης γενιάς για το κατά πόσο έχουν αφομοιωθεί από την Ελληνική κοινωνία, κατά πόσο είναι ευχαριστημένοι από την διαμονή τους εδώ, τα μελλοντικά τους σχέδια και κατά πόσο έχουν πέσει θύματα κοινωνικών διακρίσεων λόγω της καταγωγής τους. Για την διεξαγωγή των συμπερασμάτων, πραγματοποιήσαμε έρευνα σε δείγμα 30 μεταναστών δεύτερης γενιάς. Λόγω του ότι δεν έχει ακόμα ανδρωθεί μια ολοκληρωμένη δεύτερη γενιά μεταναστών στην Ελλάδα, εννοώντας μ’ αυτό να έχουν γεννηθεί στη χώρα και να είναι άνω των 18 ετών, το κριτήριο για την επιλογή του δείγματος ήταν να έχουν έρθει για να διαμείνουν μόνιμα στη χώρα, μέχρι την ηλικία των 12 ετών. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε το 2011 και για την εκπόνηση της, αφού έγινε η επιλογή του δείγματος με τη μέθοδο της σκόπιμης δειγματοληψίας, πραγματοποιήθηκαν συνεντεύξεις χρησιμοποιώντας αντίστοιχο αριθμό δομημένων ερωτηματολογίων. Τα κύρια συμπεράσματα που προέκυψαν μετά την ολοκλήρωση της έρευνας, είναι ποικίλα και σε πολλές περιπτώσεις μας εξέπληξαν. Οι περισσότεροι ερωτώμενοι δήλωσαν ικανοποιημένοι από τη συνολική διαμονή τους στη χώρα, αν και απογοητευμένοι από την εργασία στην οποία απασχολούνται. Λίγοι σκέφτονται να αφήσουν την Ελλάδα για να γυρίσουν στην Αλβανία αλλά πολλοί είναι αυτοί που σκέφτονται να μεταναστεύσουν σε άλλες χώρες. Σχετικά με την κοινωνική διάκριση, πολλοί την έχουν βιώσει τα προγενέστερα χρόνια και ανέφεραν και σχετικά παραδείγματα για αυτό, αλλά πολλοί ήταν και αυτοί οι οποίοι όχι μόνο δεν έχουν νοιώσει κάτι ανάλογο, αλλά έχουν την αντίληψη ότι έχουν τις ίδιες ευκαιρίες με τους Έλληνες συνομήλικους τους.

Thesis
NonPeerReviewed

Μετανάστες και μετανάστευση

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2012


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.