Επικοινωνία και νομαρχιακές εκλογές: η περίπτωση κάλυψης των νομαρχιακών εκλογών του έτους 2006 από τα τοπικά Μ.Μ.Ε. του νομού Καστοριάς

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2012 (EL)
Επικοινωνία και νομαρχιακές εκλογές: η περίπτωση κάλυψης των νομαρχιακών εκλογών του έτους 2006 από τα τοπικά Μ.Μ.Ε. του νομού Καστοριάς

Παπαδημητρίου, Βασιλική
Κοντογιαννόπουλος, Ηλίας

Η εργασία διερευνά τις μεθόδους και τις μορφές της πολιτικής επικοινωνίας που αναπτύχθηκε από υποψηφίους των νομαρχιακών εκλογών. Οι εκλογές που διερευνώνται είναι οι νομαρχιακές εκλογές στη διοικητική περιοχή της Καστοριάς. Στις εκλογές αυτές έλαβαν μέρος δύο συνολικά εκλογικοί συνδυασμοί με τον κ. Λιάντση και τον κ. Παπαδιαμαντόπουλο επικεφαλής. Το θεωρητικό σκέλος της εργασίας διερευνά τις έννοιες της πολιτικής επικοινωνίας, στοιχεία των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης και στοιχεία από το νομό Καστοριάς. Το εμπειρικό σκέλος της εργασίας βασίζεται στην ανάλυση του υλικού της πολιτικής επικοινωνίας των δύο εκλογικών συνδυασμών. Σύμφωνα με τις υποθέσεις και τα ευρήματα της έρευνας η πολιτική επικοινωνία του εκλογικού συνδυασμού του κ. Λιάντση μπορεί να χαρακτηριστεί ως αποτελεσματικότερη.

Thesis
NonPeerReviewed

Δημόσια διοίκηση

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2012


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.