Τρόποι ανάπτυξης και διεθνούς δραστηριοποίησης : η περίπτωση του Ομίλου Σελόντα

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2008 (EL)
Τρόποι ανάπτυξης και διεθνούς δραστηριοποίησης : η περίπτωση του Ομίλου Σελόντα

Φράγκου, Σοφία

Η εργασία αυτή παρουσιάζει τον Όμιλο εταιριών Σελόντα, που κύρια δραστηριοποιείται στον κλάδο των ιχθυοκαλλιεργειών, από την ίδρυση του έως σήμερα και αναλύει τους τρόπους με τους οποίους κατάφερε να αναπτυχθεί και να εδραιώσει την παρουσία του τόσο στην ημεδαπή όσο και στην αλλοδαπή αγορά. Καταγράφει τις δραστηριότητες του Ομίλου αυτόνομα ή μέσω συνεργασιών σε Ελλάδα και εξωτερικό και σημειώνει τις επενδύσεις που έχει πραγματοποιήσει στα είκοσι έξι χρόνια πορείας του. Αναλύονται οι στρατηγικές κινήσεις που έχει αναλάβει, τα γενικότερα αίτια που οδήγησαν στην επιλογή των στρατηγικών αυτών καθώς και τα αποτελέσματα τους για την πορεία του Ομίλου. Παρουσιάζονται τα προϊόντα και οι υπηρεσίες που παρέχει και αναφέρεται ο τόπος και ο τρόπος διοχέτευσης τους. Επισημαίνονται οι κύριοι πελάτες και συνεργάτες του Ομίλου σε εγχώριο και ξένο επίπεδο καθώς και ο τρόπος επαφής μαζί τους. Δίνεται έμφαση στην πρωτοπορία του Ομίλου σε συγκεκριμένους τομείς και στην επιρροή που εμμέσως έχει ασκήσει στην ανάπτυξη των υπόλοιπων επιχειρήσεων ιχθυοκαλλιέργειας και του κλάδου γενικότερα. Τέλος, αναγράφονται τα βασικά οικονομικά στοιχεία του Ομίλου για τα πιο πρόσφατα έτη με σκοπό να παρουσιασθεί το οικονομικό αντίκτυπο των στρατηγικών του κινήσεων για περαιτέρω ανάπτυξη.

Thesis
NonPeerReviewed

Ιχθυοκαλλιέργεια
Διεθνές εμπόριο

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2008


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.