Εθισμός στο διαδίκτυο και τα διαδικτυακά κοινωνικά δίκτυα

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2012 (EL)
Εθισμός στο διαδίκτυο και τα διαδικτυακά κοινωνικά δίκτυα

Νάνος, Μιχαήλ

Στην παρούσα εργασία ο συγγραφέας κάνει μια προσέγγιση στους ορισμούς του Διαδικτύου και των Διαδικτυακών Κοινωνικών Δικτύων, των πλεονεκτημάτων και των μειονεκτημάτων που προσφέρει η χρήση τους, σε μια προσπάθεια προσέγγισης του φαινομένου του εθισμού που παίρνει συνεχώς όλο και μεγαλύτερες διαστάσεις στην καθημερινότητα των ανθρώπων, καθώς και των συνεπειών που μπορεί να έχει. Για την επίτευξη του στόχου του και την απάντηση των βασικών ερωτημάτων του ο συγγραφέας πραγματοποίησε μια συνέντευξη στον Κύριο Κορμά-ερευνητή της Μονάδας Εφηβικής Υγείας-, σχετικά με τη χρήση και την κατάχρηση των χρηστών από το Διαδίκτυο και τα Κοινωνικά Δίκτυα και παράλληλα ένα ερωτηματολόγιο που αναφερόταν σε άτομα όλων των ηλικιών και ερευνούσε τις συμπεριφορές και τις στάσεις τους στο θέμα του εθισμού καθώς και την προσπάθεια αποτύπωσης της διάστασης του εν λόγω φαινομένου στις ζωές τους. Μέσα λοιπόν από τις δύο παραπάνω μεθόδους, ο συγγραφέας κατέληξε στο συμπέρασμα ότι ο εθισμός από το Διαδίκτυο και τα Κοινωνικά Δίκτυα, συνέπεια της αλόγιστης χρήσης και της ένταξης των υπολογιστών και του Internet στις ζωές των ανθρώπων, αποτελεί σημαντικό φαινόμενο στις μέρες μας και επηρεάζει κυρίως τα νεαρά άτομα, ενώ υπάρχουν και κάποια συμπτώματα που «προδίδουν» αν ένα άτομο είναι εθισμένο. Τέλος λόγω της εξέλιξης του φαινομένου υπάρχουν διάφορα κέντρα απεξάρτησης και συμβουλευτικής, τα οποία μπορούν αρχικά να προλάβουν και εν συνεχεία να αντιμετωπίσουν τους εθισμένους χρήστες. Σημαντικό είναι ότι όλοι προσωπικά και συλλογικά θα πρέπει να φροντίζουν για τον περιορισμό αυτού του φαινομένου και την προστασία των ίδιων και των ατόμων του περιβάλλοντός τους.

Thesis
NonPeerReviewed

Κοινωνικά δίκτυα
Διαδίκτυο (Internet)

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2012


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.