Ο σχεδιασμός του Ε.Σ.Π.Α. 2007-2013 και η σημασία του για την ανάπτυξη και την εξωστρέφεια της ελληνικής οικονομίας

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2008 (EL)
Ο σχεδιασμός του Ε.Σ.Π.Α. 2007-2013 και η σημασία του για την ανάπτυξη και την εξωστρέφεια της ελληνικής οικονομίας

Σιμιτσή, Γεωργία

Η ισόρροπη ανάπτυξη των περιοχών της Ευρωπαϊκής Ένωσης με ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής αποτελεί στρατηγικό στόχο της. Στο πλαίσιο της αναθεωρημένης Στρατηγικής της Λισσαβόνας, η Ευρωπαϊκή Ένωση αποσκοπεί στην προώθηση μίας ανταγωνιστικής και δυναμικής οικονομίας βασιζόμενης στη γνώση, που οδηγεί στη δημιουργία περισσότερων και ποιοτικών θέσεων εργασίας, και συνάδει με τις προτεραιότητες της αειφόρου ανάπτυξης. Στο πρώτο κεφάλαιο θα γίνει μια περιεκτική ανάλυση των διάφορων οικονομικών μεταβλητών της χώρας. Θέματα όπως οι Μακροοικονομικές Εξελίξεις και οι Προοπτικές ανάπτυξης της Ελλάδος, η ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας , η θέση της χώρας στις διεθνείς Αγορές , η αγορά απασχόλησης και εργασίας κα θα μας απασχολήσουν έντονα σε αυτό το κεφάλαιο. Το δεύτερο κεφάλαιο καλύπτει το θεωρητικό σκέλος του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Στήριξης . Αναλύονται θέματα όπως οι προτεραιότητες της πολιτικής του ΕΣΠΑ , η χωρική διάσταση της στρατηγικής της ανάπτυξη , η αρχιτεκτονική των Προγραμμάτων της περιόδου 2007 – 2013 κα . Το τρίτο κεφάλαιο αποτελεί ( κατά την άποψη και των γραφόντων ) το πιο σημαντικό σκέλος της πτυχιακής εργασίας . Πραγματεύεται τη σημασία του ΕΣΠΑ για την ανάπτυξη και την εξωστρέφεια της ελληνικής οικονομίας.

Thesis
NonPeerReviewed

Ευρώπη - Οικονομικές συνθήκες
Οικονομική ανάπτυξη - Ελλάδα
Ευρωπαϊκή Ένωση - Χρηματοδοτήσεις

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2008


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.