Οι διεθνείς οργανισμοί και οι επιπτώσεις τους στη σημερινή κοινωνία

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2014 (EL)
Οι διεθνείς οργανισμοί και οι επιπτώσεις τους στη σημερινή κοινωνία

Βασιλάκος, Νικόλαος

Η πτυχιακή εργασία η οποία εκπονήθηκε έχει ως αντικείμενο εξέτασης τους Διεθνείς Οργανισμούς και τις επιπτώσεις τους στη σημερινή κοινωνία. Η παρούσα εργασία έχει ως σκοπό την ανάπτυξη - ενημέρωση για τη χρησιμότητα τους. Αρχικά, επιχειρείτε μια εισαγωγή στην ιστορική αναδρομή των Διεθνών Οργανισμών και έπειτα πραγματοποιείται μια προσπάθεια προσέγγισης του ορισμού τους. Στη συνέχεια, αναλύονται οι έξι διαφορετικές κατηγορίες αυτών και παρατίθενται οι θετικές και αρνητικές επιπτώσεις τους στη σημερινή κοινωνία. Τέλος, αναφέρονται τα σημαντικότερα συμπεράσματα που προκύπτουν από την αξιολόγηση τόσο των θετικών όσο και των αρνητικών επιπτώσεων.

Thesis
NonPeerReviewed

Διεθνείς οργανισμοί
Κοινωνία

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2014


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.