Τεχνολογίες αιχμής στη διαχείριση δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης και διερεύνηση του βαθμού διείσδυσης τους στην Ε.Υ.Α.Θ. (Εταιρία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης)

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2012 (EL)
Τεχνολογίες αιχμής στη διαχείριση δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης και διερεύνηση του βαθμού διείσδυσης τους στην Ε.Υ.Α.Θ. (Εταιρία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης)

Φωτιάδου, Γεωργία
Φωτιάδου, Στυλιανή

Η παρούσα πτυχιακή εργασία, σκοπό έχει να παρουσιάσει το μέγεθος της εισόδου των τεχνολογιών αιχμής στην Εταιρία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης και να αξιολογήσει κριτικά τα οφέλη που προκύπτουν απ’ αυτή καθώς και κάποια άλλα προγράμματα που χρησιμοποιούν άλλες εταιρίες και ίσως χρησιμοποιηθούν μελλοντικά από την ΕΥΑΘ. Η Έρευνα είναι πρωτογενής και τα περισσότερα από την εργασία έχουν χρησιμοποιηθεί πρώτη φορά από εμάς (φωτογραφίες, διαγράμματα, οικονομικά μέτρα, πίνακες, μεθόδους SWOT των προγραμμάτων αλλά και της ΕΥΑΘ).Η ΕΥΑΘ αποτελεί τη δεύτερη μεγαλύτερη επιχείρηση ύδρευσης και αποχέτευσης της χώρας μας. Είναι ο κύριος πάροχος νέου στην περιοχή της Θεσσαλονίκης και λειτουργεί ουσιαστικά σε συνθήκες μονοπωλίου. Τα τελευταία χρόνια, και μετά την είσοδο της στο χρηματιστήριο και την έναρξη της λειτουργίας της με ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια, καθώς και με την εισαγωγή στις τάξεις της ιδιωτών η φιλοσοφία της εταιρίας έχει αλλάξει. Πλέον η εταιρία επενδύει σε τεχνολογίες αιχμής οι οποίες διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο, τόσο στο επικοινωνιακό κομμάτι, όσο και στον τομέα της παραγωγικής διαδικασίας.

Thesis
NonPeerReviewed

Δημόσιες Επιχειρήσεις Κοινής ωφελείας

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2012


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.