Το μείγμα μάρκετινγκ ηλεκτρονικών επιχειρήσεων

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2013 (EL)
Το μείγμα μάρκετινγκ ηλεκτρονικών επιχειρήσεων

Τσαγκάρη, Αναστασία

Στην σημερινή εποχή η χρησιμοποίηση του Διαδικτύου και των νέων τεχνολογιών είναι ένα σύνηθες φαινόμενο προκειμένου οι επιχειρήσεις να αντιμετωπίσουν ένα ανταγωνιστικό περιβάλλον. Οι επιχειρήσεις επιβάλλεται να προσαρμόζονται στις νέες συνθήκες που διαμορφώνονται στη αγορά. Το διαδίκτυο αποτελεί ένα ισχυρό εργαλείο μάρκετινγκ και προώθησης. Η επιχείρηση που δραστηριοποιείται στο χώρο του διαδικτύου δεν έχει ως στόχο την προβολή του προϊόντος και της υπηρεσίας της, αλλά την πώλησή της σε όλο τον κόσμο. Επιπλέον οι επιχειρήσεις αναπτύσσουν νέες δυνατότητες επικοινωνίας. Το ηλεκτρονικό μάρκετινγκ έπαιξε σημαντικό ρόλο στην βελτίωση των σχέσεων ανάμεσα στους πελάτες και στις επιχειρήσεις της. Οι επιχειρήσεις έχουν την δυνατότητα εφαρμογής του CRM (Customer Relationship Marketing), όπου ο βασικός στόχος της είναι η βελτιστοποίηση της αξίας του πελάτη με την επιχείρηση που σκοπό έχει το κέρδος της επιχείρησης. Πολλές επιχειρήσεις έγιναν κερδοφόρες λόγω των ηλεκτρονικών πωλήσεων. Αυτό ισχύει βέβαια και για τις μικρές ακόμη επιχειρήσεις που μπορούν να προμηθευτούν τα προϊόντα τους σε παγκόσμια βάση μέσω του ηλεκτρονικού εμπορίου. Οι στόχοι του Μάρκετινγκ αποτελούν έναν τρόπο για την άμεση και αποτελεσματική προσαρμογή των επιχειρήσεων στα νέα δεδομένα. Επιπλέον η στρατηγική μάρκετινγκ διευκολύνει τις διαδικασίες αυτές. Μέσω του διαδικτύου και των ηλεκτρονικών καταστημάτων, οι επιχειρήσεις είναι σε θέση να έρχονται συχνά και άμεσα σε επαφή µε το καταναλωτικό κοινό. Παρακολουθούν τις ανάγκες και επιθυμίες του καταναλωτή. Με αυτόν τον τρόπο οι επιχειρήσεις αντλούν στοιχεία για το καταναλωτικό κοινό της. Η παρούσα πτυχιακή εργασία αποτελεί µια προσπάθεια κατανόησης του όρου μείγμα μάρκετινγκ, καθώς και την τροποποίηση του μείγματος μάρκετινγκ στις ηλεκτρονικές επιχειρήσεις όπου έχει γίνει αναπόσπαστο κομμάτι στην σημερινή εποχή.

Thesis
NonPeerReviewed

Ηλεκτρονικό εμπόριο
Μάρκετινγκ

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2013


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.