Τουριστικό μάρκετινγκ: εφαρμογή στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2013 (EL)
Τουριστικό μάρκετινγκ: εφαρμογή στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις

Χάχαλος, Αποστόλης
Φουρτακά, Ιωάννα

Ο τουρισμός αποτελεί ένα οικονομικό φαινόμενο το οποίο οδηγεί τον τόπο υποδοχής των τουριστών σε ανάπτυξη τόσο από πλευράς οικονομικής άνθησης της περιοχής όσο και από πλευράς επαγγελματικής απασχόλησης των κατοίκων. Στην παρούσα εργασία, στόχος της είναι να αποσαφηνιστεί η έννοια του Τουριστικού Marketing, αλλά και η εφαρμογή του στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, βασιζόμενη στην περιοχή της Λευκάδας. Η παρούσα μελέτη είχε ως στόχο τη διερεύνηση της επίδρασης της οικονομικής κρίσης στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις του νησιού. Για το σκοπό αυτό πραγματοποιήθηκε ποσοτική έρευνα η οποία αφορούσε τη μελέτη των παραμέτρων τουρισμού στις οποίες η οικονομική κρίση επέδρασε σημαντικά. Στην πραγματοποίηση της ποσοτικής έρευνας συμμετείχε ένας μεγάλος αριθμός ξενοδοχειακών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνταν σε όλες τις τουριστικές περιοχές του νησιού. Μετά την ολοκλήρωση της έρευνας τα αποτελέσματα που προέκυψαν ανέδειξαν τις επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης στην εφαρμοζόμενη τουριστική πολιτική των επιχειρήσεων. Η προβολή των επιχειρήσεων και η επαφή με τους πελάτες κατά τη διάρκεια της παραμονής τους στα ξενοδοχειακά καταλύματα, αποτελούσαν για τους συμμετέχοντες στην έρευνα αξιόπιστες λύσεις για την τουριστική ανάκαμψη.

Thesis
NonPeerReviewed

Ξενοδοχεία
Τουριστικό μάρκετινγκ

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2013


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.