Κινητό εμπόριο (m commerce) : έννοια, περιεχόμενο, ρόλος, εφαρμογές

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2008 (EL)
Κινητό εμπόριο (m commerce) : έννοια, περιεχόμενο, ρόλος, εφαρμογές

Σαμπάνη, Μαρία

Η πτυχιακή έχει ως θέμα τις μορφές κινητού εμπορίου (m-commerce) ανάμεσα σε επιχειρήσεις και αναλύει τα είδη των ηλεκτρονικών συναλλαγών που μπορούν να διεκπεραιωθούν μεταξύ τους. Επίσης , επιχειρήθηκε να αναλυθεί η έννοια, το περιεχόμενο, ο ρόλος και οι εφαρμογές του m- commerce. Το Κινητό Ηλεκτρονικό Εμπόριο (Μ - Commerce) βασίζεται στο Internet και το Web και αποτελεί στις μέρες μας μια νέα εμπορική χρήση του Internet (Ε -Business). Η εργασία αναφέρεται στις δραστηριότητες του m - commerce όπως την sms/mms διαφήμιση, η οποία θεωρείται ως μια πρόκληση για το μέλλον του κινητού ηλεκτρονικού εμπορίου.

Thesis
NonPeerReviewed

Τηλεπικοινωνιακά συστήματα
Ηλεκτρονικό εμπόριο
Διαδίκτυο (Internet)

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2008


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.