Ερμηνείες και χρήσεις της έννοιας του λαϊκισμού στο λόγο πολιτικών, πολιτών και δημοσιογράφων

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2012 (EL)
Ερμηνείες και χρήσεις της έννοιας του λαϊκισμού στο λόγο πολιτικών, πολιτών και δημοσιογράφων

Αλεξανδρής, Κωνσταντίνος
Πισμιρής, Θεόδωρος

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η μελέτη της έννοιας του λαϊκισμού. Η έννοια αυτή λαμβάνει συγκεκριμένο ορισμό και ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, ανάλογα με τα πρόσωπα που την χρησιμοποιούν. Για το λόγο αυτό μελετώνται τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της έννοιας στον λόγο των πολιτικών, στο λόγο των δημοσιογράφων και στο λόγο των απλών πολιτών. Παρά τις επιμέρους διαφορές της έννοιας αυτής στο λόγο των πολιτικών, των πολιτών και των δημοσιογράφων, ο λαϊκισμός έχει ως σκοπό την παραπλάνηση του λαού μέσω τεχνασμάτων και προσχημάτων, τα οποία προσδίδουν εγκυρότητα στο εκάστοτε επιχείρημα και προωθούν συγκεκριμένα ιδέες και πρότυπα. Παρά το παραπλανητικό της περιεχόμενο, η έννοια του λαϊκισμού, είναι ενδιαφέρουσα και επίκαιρη καθώς οποιοδήποτε λεκτικό εγχείρημα, ακόμη και στις διαπροσωπικές μας σχέσεις, μπορεί να θεωρηθεί λαϊκιστικό αν έχει ως σκοπό την πειθώ του δέκτη. Η έννοια αυτή μπορεί να σηματοδοτηθεί θετικά και ευεργετικά αν συνοδεύεται από μια ολοκληρωμένη παιδεία και κυρίως ανθρωπιστική, που θα ευαισθητοποιεί ποικιλότροπα τους ανθρώπους, θα οξύνει την κρίση και θα τους επιτρέπει να ξεχωρίζουν τους συνομιλητές τους. Όσον αφορά τη μεθοδολογία της εργασίας αρχικά παρουσιάζεται το θεωρητικό πλαίσιο, μέσα στο οποίο εντάσσεται η έννοια του λαϊκισμού. Προκειμένου να μελετηθεί ο λαϊκισμός στο λόγο των πολιτών επιχειρήθηκε η προσωπική έρευνα και συνέντευξη σε ένα δείγμα πολιτών. Για να προσεγγιστεί η έννοια στο λόγο των πολιτικών, παρουσιάζονται οι πολιτικοί λόγοι δύο κομμάτων και ανιχνεύονται τα λαϊκιστικά στοιχεία που ενυπάρχουν σε αυτούς. Τέλος όσον αφορά το λόγο των δημοσιογράφων μελετήθηκαν δύο διαδικτυακά άρθρα και δύο άρθρα εφημερίδων, τα οποία γράφηκαν από δημοσιογράφους και έχουν λαϊκιστικά στοιχεία.

Thesis
NonPeerReviewed

Πολιτική κουλτούρα
Πολιτική φιλοσοφία
Δημοσιογραφία

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2012


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.