Ο εσωτερικός έλεγχος σε τεχνικές εταιρίες

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2014 (EL)
Ο εσωτερικός έλεγχος σε τεχνικές εταιρίες

Τούγια, Γαρυφαλλάνθη-Ιωάννα

Η ελεγκτική ως κλάδος της οικονομικής - διοικητικής των επιχειρήσεων και εκμεταλλεύσεων είναι συγχρόνως επιστήμη και τεχνική. Είναι ένας κλάδος, που μέσα από τη διερεύνηση και την αξιολόγηση των λειτουργιών αποκτά έδαφος αποδοχής και εφαρμογής σε κάθε επιχειρηματική μονάδα, φορέα και κοινωνία. Εξελίσσεται συνεχώς και προσπαθεί να αποκτήσει τη δική της οντότητα -ταυτότητα, προσεγγίζοντας κάθε φορά τις αδυναμίες των συστημάτων Εσωτερικού Ελέγχου, με επιστημονικές μεθόδους υποδεικνύοντας ρεαλιστικές λύσεις, προκειμένου να εξασφαλισθεί χρηστή διοίκηση, ώστε να επιτύχουν οι φορείς και οι διοικήσεις τις επιδιώξεις και τους σκοπούς, διασφαλίζοντας του μετόχους και γενικότερα την κοινωνική συνοχή της επιχείρησης. Αυτός θα είναι και ο αντικειμενικός σκοπός και στόχος της παρούσας πτυχιακής εργασίας να διερευνήσουμε δηλαδή κατά πόσο ο κλάδος αυτός συνδράμει ουσιαστικά στις επιχειρήσεις και ειδικά στις τεχνικές εταιρίες. Θα προσπαθήσουμε δηλαδή να ερμηνεύσουμε και να αναδείξουμε την Ελεγκτική και τον Εσωτερικό έλεγχο και τις παραμέτρους και τεχνικές που χρησιμοποιούνται. Επιπλέον θα γίνει αναφορά των ελληνικών ελεγκτικών προτύπων και τέλος θα καταλήξουμε σε κάποια συμπεράσματα που θα προκύψουν από την έρευνα μας αυτή.

Thesis
NonPeerReviewed

Έλεγχος, Εσωτερικός
Ελεγκτική (Λογιστική)

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2014


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.